"Ik inburger, jij inburgert, wij inburgeren…" Nee, dat klopt niet! Maar hoe moet het dan wel? Sinds vorige week een nieuw rapport naar buiten kwam over inburgering, is het weer ‘hot topic’. Maar weinig nieuwkomers slagen voor hun inburgeringsexamen. Net in Nederland selecteerde vijf video’s voor jou die te maken hebben met inburgering.

1. Wat is er mis met het inburgeringsbeleid?

In het satirische programma Zondag met Lubach van de omroep VPRO laat presentator Arjen Lubach zien wat er volgens hem mis is met het inburgeringbeleid. Op humoristische wijze legt hij de vinger op de zere plek.  

2. Hoe leer je de Nederlandse taal?

Ok, taal is dus een van de problemen waar nieuwkomers tegenaan lopen. Inschrijfformulieren en informatie op inburgeren.nl is in het Nederlands. Hoe kun je de taal leren spreken als je de regels niet kent? Dankzij Alexander de Grote is daar een oplossing voor. Huh? Ja, kijk maar!

3. Wat is typisch Nederlands?

De inburgeringslessen staan bol van informatie over wat nou typisch Nederlands is. Want buitenlanders moeten zich daaraan aanpassen, vindt men. Wat zijn die Nederlandse waarden dan? Gelden die voor iedereen in Nederland? 

4. In hoeverre willen Nederlanders dat je je aanpast?

Dat inburgering belangrijk is, daar is iedereen in Nederland het wel over eens, zelfs nieuwkomers. Maar hoe dan en in hoeverre? In deze video zie je twee verschillende standpunten over hoe nieuwkomers zich moeten aanpassen aan Nederland.

5. Is er een alternatief plan voor inburgeren?

De cijfers van De Rekenkamer wijzen uit dat de huidige manier van inburgeren niet goed werkt. Er moet een nieuw plan bedacht worden. Jos Wienen is burgemeester van Haarlem en voorzitter van de adviescommissie Asiel en Integratie. In het programma Nieuwsuur vertelt hij hoe volgens hem een nieuw inburgeringsbeleid eruit zou moeten zien.