Nederland is verdeeld in bijna 500 gemeenten. Iedere gemeente heeft een raadhuis of gemeentehuis. Daar wordt de gemeente bestuurd. In de gemeenteraad zitten mensen die zijn gekozen door de inwoners van de gemeente. De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn om de vier jaar.

De gemeenteraad bereidt het beleid voor, dat betekent dat ze samen doelen en regels stellen. Vervolgens wordt het beleid uitgevoerd door de wethouders. De gemeente zorgt er bijvoorbeeld voor dat het vuil wordt opgehaald of dat kapotte straatlampen worden vervangen. Ze bepalen ook hoe het vuil gescheiden moet worden en of de lampen in lantaarnpalen voortaan groen moeten zijn. Daarnaast gaat de raad over subsidies die verstrekt worden, dus als je een cultureel evenement wil organiseren dan weet je waar je moet zijn.

Bekijk deze video:

Hoe neemt de gemeenteraad een besluit?

Regelmatig komt de gemeenteraad bij elkaar in de raadzaal om belangrijke beslissingen te nemen. De burgemeester leidt de vergadering. Naast hem zitten de wethouders. Zij komen met plannen bij de gemeenteraad. De leden van de gemeenteraad praten over deze plannen en nemen een besluit: ja of nee. Sommige plannen worden afgekeurd en gaan dan niet door.

De grootte van de raad varieert naar gelang het aantal inwoners. Zo hebben de grote steden maar liefst 45 raadsleden en moeten kleine gemeenten zoals Vlieland het doen met maar 9 raadsleden.

In deze korte video zie je hoe de raad een besluit neemt:

Een dag uit het leven van een burgemeester!

Burgemeester, klinkt goed, he? Veel mensen beseffen niet wat een burgemeester allemaal precies doet op een dag. Presentatrice Lisa van Het Klokhuis volgt een werkdag van Annemarie Jorritsma. Zij was in 2003 burgmeester van Almere. Ze hollen van bijeenkomst na vergadering, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.

“Burgemeester ben je zeven dagen per week, 24 uur per dag. En als er tijdens je vakantie iets gebeurt, moet je terugkomen.”

Kun je gemeentelijke besluitvorming beïnvloeden?

Dat kan zeker! Op verschillende manieren. Anders kan de democratie niet bestaan! De gemeente betrekt inwoners op verschillende manieren bij besluitvorming, bijvoorbeeld met internetenquêtes, inspraakbijeenkomsten, referenda, burgerinitiatieven en/of interactieve beleidsvorming. Maar als je invloed op het gemeentelijk beleid wilt hebben, moet je allereerst weten waar de bestuurders mee bezig zijn. Daarom zijn openbaarheid en voorlichting van groot belang.

Deze zijn manieren om invloed uit te oefenen of om te laten weten wat je van iets vindt:

•        Inspraak – je mening geven
•        Wijk-, buurt- en adviesraden – betrokken vrijwilligers
•        Interactieve beleidsvorming – zelf mee plannen
•        Referendum – voor of tegen stemmen
•        Burgerinitiatief – een onderwerp op de agenda plaatsen
•        Politieke markt – informatie uitwisselen

 

Gemeenten doen meer dan je denkt!

Je vindt het vast heel gewoon dat in Nederland de kinderen naar school gaan, dat het afval wordt opgehaald, dat er parkeerterreinen bestaan en dat er nieuwbouwwijken worden gebouwd.

Waarvoor kun je terecht bij jouw gemeente?

-        Een Paspoort en identiteitskaart aanvragen
-        Nederlandse nationaliteit aanvragen
-        Geboorteaangifte doen
-        Huwelijkszaken regelen
-        Informatie en advies
-        Bijstand aanvragen

Gemeenten hebben ook andere verantwoordelijkheden. In deze video zie je de burgemeester van Haarlem die vertelt over hoe volgens hem het inburgeringsbeleid beter zou kunnen worden onder gemeentelijk toezicht:

Gerelateerde onderwerpen op onze website: