Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school. Maar waar begin je en wie bepaalt welke schoolrichting je op moet?

Basisonderwijs

Vanaf je 4e tot ongeveer tot je 12e jaar, zit je op de basisschool. De basisschool heeft 8 groepen. Je begint bij groep 1 en gaat als alles goed gaat ieder schooljaar een groep omhoog. Groepen 1 en 2 worden ook wel de kleuterklassen of onderbouw genoemd. Groepen 3, 4 en 5 wordt ook wel de middenbouw genoemd en groepen 6, 7 en 8 de bovenbouw.

Van bovenbouw naar voortgezet onderwijs
In het laatste jaar van het basisonderwijs, in groep 8, wordt je niveau getoetst. Dit gebeurt aan de hand van een eindtoets, zoals de citotoets. De basisschool geeft een schooladvies; hierin staat welk schooltype de basisschool aanraadt voor het vervolgonderwijs. Na de basisschool kunnen leerlingen kiezen uit vier schoolsoorten:

 • het praktijkonderwijs;
 • het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs);
 • het havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs);
 • het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs).

Voortgezet onderwijs

Het Praktijkonderwijs
Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het behalen van een diploma in een van de leerwegen van het vmbo te hoog gegrepen is.Tijdens het vijf jaar durende praktijkonderwijs wordt de leerling via stages, theorie- en praktijkvakken toegeleid naar arbeid of naar arbeid en aanvullende scholing. Praktijkonderwijs is er, naast het toeleiden naar arbeid, ook op gericht de leerlingen competenties te laten ontwikkelen die zij na de school nodig hebben op het gebied van onder andere wonen, burgerschap en vrijetijdsbesteding.

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, meestal afgekort tot vmbo, is een van de vier vormen van voortgezet onderwijs in Nederland. De scholieren op het vmbo worden wel vmbo'ers of vmbo-leerlingen genoemd. Het vmbo sluit aan op de basisschool, en duurt vier jaar. Dat is dus ongeveer van je 12ste tot je 16de.

Leerwegen
Het vmbo biedt vier leerwegen in het voortgezet onderwijs die toeleiden naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo):

 • Basisberoepsgerichte leerweg
 • Kaderberoepsgerichte leerweg
 • Gemengde leerweg
 • Theoretische leerweg

Sectoren
Het vmbo is onderverdeeld in vier verschillende sectoren: 

 • Economie
 • Techniek
 • Zorg en Welzijn
 • Landbouw

Het hoger algemeen voortgezet onderwijs

Het hoorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Studeren? Zo kun je het betalen!

Je hebt je inburgeringsexamen gehaald, je hebt taallessen gevolgd en dan is het studiebudget dat je als nieuwkomer in Nederland kreeg bijna op. Wat dan?

Een studie volgen is gunstig voor jouw toekomst en voor de toekomst van Nederland. Maar een studie volgen kost ook geld. Ook al zijn de kosten voor studeren in Nederland niet hoog in vergelijking met andere landen, je zult er toch voor moeten sparen. Als je niet genoeg spaargeld hebt voor een studie, dan kun je geld lenen van de overheid. We noemen dat studiefinanciering. 

Levenlanglerenkrediet

Duo biedt sinds kort het Levenlanglerenkrediet aan. Als je geen recht hebt op studiefinanciering, bijvoorbeeld omdat je te oud bent, kun je onder bepaalde voorwaarden toch geld lenen om collegegeld, of lesgeld te betalen. Het krediet kun je aanvragen vanaf juni 2017. Lees op de website van Duo of je kunt voldoen aan de voorwaarden.