Ooit was er 80 jaar lang oorlog in Nederland. Die oorlog draaide om verschillen in geloof. De oorlog begon in 1568 en eindigde in 1648.

Nederland was onder bewind van Spanje. De Spanjaarden waren katholiek. Maar in Nederland waren veel mensen protestants geworden. Zij wilden weg bij de katholieke kerk. De Spaanse koning wilde daarom alle protestanten doden. De Nederlanders kwamen daarom in verzet en wilden niet langer bij Spanje horen. Zo begon in 1568 een oorlog die 80 jaar heeft geduurd. 

Willem van Oranje was de leider van het verzet van de Nederlanders tegen de Spanjaarden. Hij was protestants geworden en wilde dat iedereen in Nederland zijn eigen geloof mocht hebben. De koning van Spanje wilde dat er een einde kwam aan de opstand van Willem van Oranje. In 1584 werd Willem van Oranje vermoord in zijn huis in Delft. Waarom? Dat is nog steeds de vraag. 

Onze koning Willem-Alexander stamt af van Willem van Oranje. Daarom heet de koning ook Willem en is oranje de kleur van Nederland. Maar waarom de kleur oranje?