Het is een gevoelig onderwerp: besnijdenis. Wat zo normaal is in Arabische landen, vinden we in het Westen misschien raar. Wat vinden we in Nederland van besnijdenis?

In het Midden-Oosten en Noord-Afrika is besnijdenis een gebruik. Bij jongens wordt tijdens de besnijdenis de voorhuid van de penis verwijderd. In enkele Afrikaanse landen vindt ook vrouwenbesnijdenis plaats, waarbij de clitoris en soms ook de schaamlippen worden weggesneden. In Westerse landen is dat strafbaar: vrouwenbesnijdenis wordt gezien als verminking. Het is streng verboden.

Besnijdenis bij jongens mag alleen uitgevoerd worden als daar een medische reden voor is. Dit is wat de artsenvereniging KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) daarover zegt:

“Het zonder medische reden chirurgisch verwijderen van de voorhuid bij jongens is schadelijk en een ernstige schending van fundamentele kinderrechten.”

Kortom: het kan gevaarlijk zijn en ze vinden dat het niet hoort.

Maar als je je zoon toch wilt laten besnijden?

Binnen de islam en het jodendom is besnijdenis heel belangrijk. Bovendien vinden ze het hygiënischer jongens te laten besnijden. In warme landen ontstaan gemakkelijk infecties onder de voorhuid. In Nederland is er een ander klimaat en is de noodzaak om te besnijden om medische redenen minder groot. Dat mensen besnijdenis toepassen om religieuze redenen blijft.

Hoe ga je als moslim, jood of niet-religieuze Arabier om met de regels rondom besnijdenis in Nederland?

Als je je zoon wilt laten besnijden om religieuze of hygiënische redenen, kun je dat aangeven bij het consultatiebureau. Je vertelt dat je je zoon wilt laten besnijden vanwege een medische reden, bijvoorbeeld om infecties te voorkomen. Het consultatiebureau verwijst je dan door naar een organisatie die jongensbesnijdenis uitvoert.

Er kunnen problemen ontstaan

Besnijdenis kent risico’s. Met name bloedingen, infecties en plasbuisvernauwingen komen regelmatig voor. Op latere leeftijd ontwikkelen besneden mannen veel vaker seksuele problemen, is te lezen op de website van KNMG.

Verbod

Waarom is jongensbesnijdenis niet verboden in Nederland? Dat komt doordat men bang is dat de besnijdenis anders door niet-medici zal worden uitgevoerd. De kans op problemen neemt dan toe. Ook is er geen verbod op jongensbesnijdenis uit respect voor religieuze en culturele gevoelens.