In Nederland kunnen mensen met een zeer ernstige en dodelijke ziekte ervoor kiezen om hun leven eerder te beëindigen met de hulp van een arts. Dat heet euthanasie.

Het woord euthanasie betekent: goede dood. Euthanasie is bedoeld om een einde te maken aan de pijn en het uitzichtloos lijden van de patiënt. Het proces om voor euthanasie in aanmerking te komen is als volgt:

1-    De patiënt doet een officieel verzoek voor euthanasie bij zijn arts;

2-    De arts consulteert een andere arts die dat verzoek ook beoordeelt;

3-    Als het verzoek wordt goedgekeurd, geeft de arts de patiënt een injectie met een dodelijke vloeistof, of hij/zij neemt zelf een drankje.

De patiënt kan alleen euthanasie om verzoeken als het lijden ondraaglijk en uitzichtloos is.