De Belastingdienst int namens de Rijksoverheid de belastingen die particulieren en bedrijven moeten betalen, zoals inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en motorrijtuigenbelasting. Om de belasting te kunnen innen, heeft de Belastingdienst speciale bevoegdheden. Zo kan de Belastingdienst bijvoorbeeld een loonvordering doen.

De taken van de Belastingdienst:

  • het heffen en innen van rijksbelastingen en premies volksverzekeringen;
  • het opsporen van belastingfraude (door de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst);
  • het uitbetalen van inkomensafhankelijke toeslagen voor kinderopvang, huur en zorg;
  • het toezicht houden op de invoer, uitvoer en doorvoer van goederen;
  • het toezicht houden op het naleven van de fiscale wetten en regels.

Online aangifte doen:

10 miljoen aangiftes per jaar

Per jaar komen van particulieren, de mensen zelf, bijna 10 miljoen aangiftes binnen. De Belastingdienst heeft het natuurlijk wel druk rond de aangifteperiode van 1 maart tot 1 mei. Niet alleen met de aangiftes, maar ook heel veel met de vragen die de mensen stellen. Mensen zijn dan heel erg bezig met het onderwerp en willen dan graag weten of ze het goed doen. Bekijk de video om te zien wat de Belastingdienst nog meer doet.