Het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' is klaar. Wat staat er allemaal in die 55 bladzijden. Scroll door deze pagina en lees wat er is afgesproken over onderwerpen die jou aangaan. De bron van de informatie is de website van NOS.

Migratie en immigratie

  • Een asielvergunning wordt voortaan voor drie jaar verleend en niet langer voor vijf jaar. Daarna kan de vergunning nog met twee jaar worden verlengd. Pas als een vluchteling deze twee tijdelijke verblijfsvergunningen heeft gehad, kan hij een vergunning voor onbepaalde tijd krijgen.
  • Vluchtelingen hebben in de eerste twee jaar in Nederland geen recht meer op zorgtoeslag, huurtoeslag en bijstand. Huisvesting, zorgverzekering en begeleiding bij het integratietraject worden door gemeenten in natura uitgekeerd.

  • Wie grote kans heeft op asiel, krijgt vanaf dag één gratis taalles.

  • Het kinderpardon blijft zoals het nu is. Kinderen die hier asiel hebben aangevraagd en daarna minstens vijf jaar in Nederland hebben gewoond, maken daarmee kans op een verblijfsvergunning (en hun gezinsleden ook).

  • Om de immigratie te beperken stuurt het kabinet aan op nieuwe migratiedeals met Noord-Afrikaanse landen: opvang in de regio. In het Midden-Oosten wordt gefocust op opvang in Jordanië, Libanon en Irak. Daarvoor is geld beschikbaar uit de pot van ontwikkelingshulp.

  • Nieuwe immigranten mogen nog een dubbele nationaliteit houden. Maar volgende generaties moeten op een bepaald moment kiezen voor één nationaliteit.

  • Zo'n 750 kwetsbare oorlogsvluchtelingen worden vanuit VN-opvangkampen uitgenodigd voor hervestiging in Nederland. Dat aantal was 500.