Het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' is klaar. Wat staat er allemaal in die 55 bladzijden. Scroll door deze pagina en lees wat er is afgesproken over onderwerpen die jou aangaan. De bron van de informatie is de website van NOS.

Arbeidsmarkt

 • Werkgevers hoeven mensen pas na drie jaar werken op tijdelijke contracten een vast contract aan te bieden. Nu is dat na twee jaar.
 • Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker om hun werknemers een vast contract aan te bieden.
 • Partners hebben vanaf 2019 recht op vijf dagen betaald verlof na de geboorte van hun kind.
 • In 2020 wordt dit partnerverlof nog verder uitgebreid. Dan mag een partner vijf weken verlof opnemen tegen 70 procent van zijn of haar loon. Dat kan tot een halfjaar na de geboorte van hun kind.
 • Werkgevers met weinig personeel hoeven zieke werknemers niet langer twee jaar door te betalen, maar één jaar. Voor de zieke werknemer verandert er niets, want er komt voor het tweede jaar een soort verzekeringspotje waaraan alle kleine werkgevers meebetalen.

Wonen

 • De hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2020 versneld afgebouwd naar 37 procent. Dat treft vooral mensen met een hoog inkomen (boven de 68.000 euro), die in de hoogste belastingschijf zitten. Zij mochten dit jaar nog 50 procent hypotheekrente aftrekken van de belasting, maar dat wordt over een paar jaar dus 37 procent (het laagste belastingtarief).
 • De 'villabelasting' voor huizen van meer dan 1 miljoen blijft bestaan. Eigenaren betalen zo'n 4000 euro inkomensbelasting plus 2,35 procent van de waarde van hun woning boven die grens.
 • Er komen meer betaalbare huurwoningen in de vrije sector. De huurtoeslag wordt mogelijk vereenvoudigd.

 

 

Overige:

 • Nieuw te bouwen woningen krijgen geen gasaansluiting meer. 
 • Als woningcorporaties hun huurwoningen duurzamer maken, krijgen ze korting op de verhuurdersheffing die ze moeten betalen.
 • Nieuwe auto's moeten over twaalf jaar, in 2030, emissieloos zijn.
 • Er komt 450 miljoen euro om de werkdruk van leraren te verlagen, om onderwijsassistenten aan te trekken en klassen kleiner te maken.
 • Basisschoolleraren krijgen meer salaris. Het kabinet trekt daar structureel 270 miljoen euro voor uit.
 • Het leenstelsel voor studenten blijft bestaan. Maar om te voorkomen dat jongeren uit angst voor de kosten niet aan een studie beginnen, wordt het collegegeld voor eerstejaars gehalveerd naar duizend euro. Studenten aan de (academische) pabo betalen ook in hun tweede jaar nog het gehalveerde tarief.
 • Kinderen moeten op school het Wilhelmus leren. Het nieuwe kabinet wil ook dat ze met school naar het Rijksmuseum en de Tweede Kamer gaan.
 • Jongeren kunnen een maatschappelijke stage, maatschappelijke dienst genoemd, doen van maximaal een half jaar. De diensttijd is niet verplicht, maar wie vrijwillig zo'n stage doet, krijgt voorrang bij sollicitaties bij de overheid.
 • Het eigen risico voor de zorg blijft tot 2021 op 385 euro staan.
 • Roken wordt duurder, want de accijns op tabak gaat omhoog. 
 • Bij de aanleg van nieuwe wegen wordt rekening gehouden met zelfrijdende auto's.