In Nederland mag iedereen zijn eigen seksuele voorkeur hebben. Nederland is een van de meeste tolerante landen ten aanzien van homoseksualiteit. Homoseksuelen hebben dezelfde rechten als ieder ander en ze kunnen met elkaar trouwen.

Het is moeilijk om te schatten hoeveel mensen homoseksueel zijn, want niet iedereen durft om uit de kast komen. Er wordt vanuit gegaan dat 1 op de 10 Nederlanders homoseksueel is.

Geen keuze

Homoseksuelen hebben er niet zelf voor gekozen om homoseksueel te zijn. Je seksuele voorkeur is aangeboren, het is genetisch bepaald.

De Nederlandse overheid beschermt homoseksuelen tegen discriminatie, omdat de seksuele voorkeur van iemand een onveranderlijk aspect is van hun identiteit.

Tegenwoordig hoor je de term LGBT vaak. Dat is een afkorting die staat voor lesbian, gay, gisexual en transgender.

Een bekende Nederlandse organisatie die opkomt voor LGBT-mensen is het COC. Deze organisatie is verspreid over heel Nederland.