“ትምህርታዊ-ደብዳቤ ብዛዕባ ምርጫ፡ ሕጂ’ከኣ ብትግርኛ!

ካብኡ ክትሕባእ ዘይሕሰብ እዩ፣ ፖለቲካን እቲ ምርጫ ናይ 15 መጋቢትን ብቀጻሊ ኣብ ዜና ይስማዕ ኣሎ። ምስ ኤርትራውያን መማህርትኻ ብዛዕባ እዚ ክትዛራረብ ትደሊ’ዶ፧ ከምኡ እንተኾይኑ፡ ጽቡቕ ዜና ሒዝናልካ ቀሪብና ኣሎና።

ቤት-ማሕተም “ቦም-ኣዊትኸፈርስ” ‘ትምህርታዊ ደብዳቤ’ ብዛዕባ ምርጫ ኣዳልዩ ኣሎ። “ኔት-ኢን-ኔዘርላንድ” (NetInNederland) ነቲ እዚ ‘ትምህርታዊ ደብዳቤ’ ዝጥቐመሉ ቪድዮታት፡ ብትግርኛ: ‘ትሕተ-ኣርእስቲ’(subtitle) ጌራትሉ ኣላ። 

ዕላማና መታን እቶም ኣጋይሽ፡ ቀልጢፎም ኣካል ናይ ኔዘርላንድ-ሕብረተሰብ ክኾኑ: ዘኽእል ድልድል: ምምስራት እዩ። ተወሳኺ ሓገዝ ክኸውን ኢልና’ከኣ፡ ነቲ ኣድላዪ እንብሎ ቃላት ፈሊና: ዝርዝር-ቃላት ኣቕሪብና ኣሎና። ብትግርኛን ብኔዘርላንድ እዩ።

እዚ ቪድዮታት ብዛዕባ ‘ካልኣይ-ገዛ ባይቶ’፣ ብዛዕባ ዴሞክራሲ፣ ብዛዕባ ሞናርኪይ/ንጉሳዊ፡ ከምኡውን ብዛዕባ ኣመሓዳድራ ናይ ኔዘርላንድ እዩ። ነቲ ቪድዮ ምስ ናይ ትግርኛ ‘ትሕተ-ኣርእስቲ” ጌርካ ርኣዮ። 

ነዚ ናይ 2017 ናይ “ምርጫ-ደብዳቤ” ብትግርኛ-መግለጺ አሀብቲምናዮ ኣሎና።