ካብኡ ክትሕባእ ዘይሕሰብ እዩ፣ ፖለቲካን እቲ ምርጫ ናይ 15 መጋቢትን ብቀጻሊ ኣብ ዜና ይስማዕ ኣሎ። ምስ ኤርትራውያን መማህርትኻ ብዛዕባ እዚ ክትዛራረብ ትደሊ’ዶ፧ ከምኡ እንተኾይኑ፡ ጽቡቕ ዜና ሒዝናልካ ቀሪብና ኣሎና።

ቤት-ማሕተም “ቦም-ኣዊትኸፈርስ” ‘ትምህርታዊ ደብዳቤ’ ብዛዕባ ምርጫ ኣዳልዩ ኣሎ። “ኔት-ኢን-ኔዘርላንድ” (NetInNederland) ነቲ እዚ ‘ትምህርታዊ ደብዳቤ’ ዝጥቐመሉ ቪድዮታት፡ ብትግርኛ: ‘ትሕተ-ኣርእስቲ’(subtitle) ጌራትሉ ኣላ። 

ዕላማና መታን እቶም ኣጋይሽ፡ ቀልጢፎም ኣካል ናይ ኔዘርላንድ-ሕብረተሰብ ክኾኑ: ዘኽእል ድልድል: ምምስራት እዩ። ተወሳኺ ሓገዝ ክኸውን ኢልና’ከኣ፡ ነቲ ኣድላዪ እንብሎ ቃላት ፈሊና: ዝርዝር-ቃላት ኣቕሪብና ኣሎና። ብትግርኛን ብኔዘርላንድ እዩ።

እዚ ቪድዮታት ብዛዕባ ‘ካልኣይ-ገዛ ባይቶ’፣ ብዛዕባ ዴሞክራሲ፣ ብዛዕባ ሞናርኪይ/ንጉሳዊ፡ ከምኡውን ብዛዕባ ኣመሓዳድራ ናይ ኔዘርላንድ እዩ። ነቲ ቪድዮ ምስ ናይ ትግርኛ ‘ትሕተ-ኣርእስቲ” ጌርካ ርኣዮ። 

ነዚ ናይ 2017 ናይ “ምርጫ-ደብዳቤ” ብትግርኛ-መግለጺ አሀብቲምናዮ ኣሎና።