Regelmatig komt de gemeenteraad bij elkaar in de raadzaal om belangrijke beslissingen te nemen. De burgemeester leidt de vergadering. Naast hem zitten de wethouders. Zij komen met plannen bij de gemeenteraad. De leden van de gemeenteraad praten over deze plannen en nemen een besluit: ja of nee. Sommige plannen worden afgekeurd en gaan dan niet door. De grootte van de raad varieert naar gelang het aantal inwoners. Zo hebben de grote steden maar liefst 45 raadsleden en moeten kleine gemeenten zoals Vlieland het doen met maar 9 raadsleden.

Bekijk de video: