Dat kan zeker! Op verschillende manieren. Anders kan de democratie niet bestaan! De gemeente betrekt inwoners op verschillende manieren bij besluitvorming, bijvoorbeeld met internetenquêtes, inspraakbijeenkomsten, referenda, burgerinitiatieven en/of interactieve beleidsvorming. Maar als je invloed op het gemeentelijk beleid wilt hebben, moet je allereerst weten waar de bestuurders mee bezig zijn. Daarom zijn openbaarheid en voorlichting van groot belang.

Zo kun jij de bestuurders in de gaten houden!

Deze zijn manieren om invloed uit te oefenen of om te laten weten wat je van iets vindt:

•        Inspraak – je mening geven
•        Wijk-, buurt- en adviesraden – betrokken vrijwilligers
•        Interactieve beleidsvorming – zelf mee plannen
•        Referendum – voor of tegen stemmen
•        Burgerinitiatief – een onderwerp op de agenda plaatsen
•        Politieke markt – informatie uitwisselen