Hoe werkt het basisonderwijs in Nederland?

Als kind van ongeveer 4 jaar begin je op de basisschool. Wat staat je allemaal te wachten?

Basisonderwijs

Vanaf je 4e tot ongeveer tot je 12e jaar, zit je op de basisschool. De basisschool heeft 8 groepen. Je begint bij groep 1 en gaat als alles goed gaat ieder schooljaar een groep omhoog. Groepen 1 en 2 worden ook wel de kleuterklassen of onderbouw genoemd. Groepen 3, 4 en 5 wordt ook wel de middenbouw genoemd en groepen 6, 7 en 8 de bovenbouw.

Van bovenbouw naar voortgezet onderwijs
In het laatste jaar van het basisonderwijs, in groep 8, wordt je niveau getoetst. Dit gebeurt aan de hand van een eindtoets, zoals de citotoets. De basisschool geeft een schooladvies; hierin staat welk schooltype de basisschool aanraadt voor het vervolgonderwijs. Na de basisschool kunnen leerlingen kiezen uit vier schoolsoorten:

  • het praktijkonderwijs;
  • het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs);
  • het havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs);
  • het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs).