Hoe werkt het voortgezet onderwijs in Nederland?

Na de basisschool ga je naar het voortgezet onderwijs. Je bent dan ongeveer 12 jaar. Wat kun je kiezen?

Voortgezet onderwijs

Het Praktijkonderwijs
Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het behalen van een diploma in een van de leerwegen van het vmbo te hoog gegrepen is.Tijdens het vijf jaar durende praktijkonderwijs wordt de leerling via stages, theorie- en praktijkvakken toegeleid naar arbeid of naar arbeid en aanvullende scholing. Praktijkonderwijs is er, naast het toeleiden naar arbeid, ook op gericht de leerlingen competenties te laten ontwikkelen die zij na de school nodig hebben op het gebied van onder andere wonen, burgerschap en vrijetijdsbesteding.

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, meestal afgekort tot vmbo, is een van de vier vormen van voortgezet onderwijs in Nederland. De scholieren op het vmbo worden wel vmbo'ers of vmbo-leerlingen genoemd. Het vmbo sluit aan op de basisschool, en duurt vier jaar. Dat is dus ongeveer van je 12ste tot je 16de.

Het vmbo biedt vier leerwegen in het voortgezet onderwijs die toeleiden naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo):

 • Basisberoepsgerichte leerweg
 • Kaderberoepsgerichte leerweg
 • Gemengde leerweg
 • Theoretische leerweg

Het vmbo is onderverdeeld in vier verschillende sectoren: 

 • Economie
 • Techniek
 • Zorg en Welzijn
 • Landbouw

Het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo)
Het hoger algemeen voortgezet onderwijs, dat veelal afgekort wordt als havo, is het op één na hoogste niveau binnen het voortgezet onderwijs. Deze opleiding duurt vijf jaar. Dat is dus ongeveer van je 12ste tot je 17de. Het havo bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo). 

Een havoleerling kiest voor aanvang van het vierde schooljaar een vakkenpakket aan de hand van een profiel. Er zijn vier profielen:

 • Natuur & Techniek
 • Natuur & Gezondheid
 • Economie & Maatschappij
 • Cultuur & Maatschappij

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)
Een voltooide vwo-opleiding geeft toegang tot een verdere studie aan het Nederlandse hbo en het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs. Het vwo duurt 6 jaar. Dat is dus ongeveer van je 12ste tot je 18de. Het vwo bestaat uit:

 • atheneum
 • weetalig onderwijs
 • gymnasium
 • vwo-technasium
 • vwo-plus

Net als de havo kent het vwo vier profielen:

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek