Na de Ramadan vieren moslims het Suikerfeest. Dit is een uitbundig feest met veel zoete lekkernijen. Moslims vieren het Suikerfeest samen met hun hele familie. Ze bezoeken de begraafplaatsen van hun ouders en ze geven kinderen zakgeld om speelgoed en snoep te kopen.

Waarom noemen de Nederlanders Eid het Suikerfeest?

De naam Suikerfeest komt uit het Turks, waar het Şeker Bayramı genoemd wordt. Şeker betekent suiker en Bayrami betekent feest

Wanneer vier je het Suikerfeest?

Er zijn 3 opties:

  • Vier het op dezelfde tijd waarop het in je vaderland wordt gevierd;
  • Volg de Turkse Nederlanders;
  • Volg de Marokkaanse Nederlanders.

De twee grootste groepen moslims in Nederland, de Marokkanen en de Turken, beginnen het feest niet altijd op hetzelfde moment. Turken (doorgaans hanafieten) gaan daarbij vaak uit van berekeningen, iets dat voornamelijk in de huidige maatschappij voordelen heeft. Het Suikerfeest kan ruim van tevoren worden aangekondigd en er kan een vrije dag worden opgenomen.

Marokkaanse Nederlanders (doorgaans malikieten) gaan doorgaans uit van het moment dat in Saoedi-Arabië daadwerkelijk de maansikkel na de nieuwe maan gezien wordt. Sommigen houden vast aan de Marokkaanse gewoonte om uit te gaan van de zichtbaarheid van de maansikkel in Marokko. Pas de avond voorafgaand aan het Suikerfeest wordt vastgesteld of de nieuwe maand begonnen is en het vasten verbroken kan worden.

Zijn hier net als in de Arabische landen geïmproviseerde speeltuinen waar kinderen kunnen spelen tijden het Suikerfeest?

Geïmproviseerde speeltuinen zijn een kenmerk voor feesten in Syrië, Irak en de meeste andere Arabische landen. Maar er is bijna geen buurt, of wijk in Nederland zonder een speeltuin! Daarom zijn zulke geïmproviseerde speeltuinen niet nodig. 

Krijg je in Nederland vrij voor het Suikerfeest?

Moslims vieren het Suikerfeest gedurende drie dagen. In Nederland kun je er bij de meeste werkgevers en scholen één dag vrij voor vragen.