Gemeenteraadsverkiezingen 2018

, Saskia Wayenberg

Eenmaal in de vier jaar kiezen inwoners de gemeenteraadsleden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Dit jaar mogen we op 21 maart naar de stembus.

 Wat zijn de gemeenteraadsverkiezingen?

Bij een gemeenteraadsverkiezingen kiezen de inwoners de gemeenteraadsleden. Om de vier jaar kun je in Nederland naar de stembus voor de gemeenteraad. En dat is alweer bijna, want de volgende verkiezingen zijn woensdag 21 maart 2018. Aan deze verkiezingen doen 335 gemeenten mee. De omvang van een gemeenteraad hangt samen met het aantal inwoners van de gemeente. In de grootste gemeenteraden van Nederland, bij gemeenten met meer dan 200.000 inwoners, zitten 45 mensen. De kleinste gemeenteraden bestaan uit negen personen, bij gemeenten met minder dan 3000 inwoners.

Welke taken worden door de gemeente uitgevoerd?

De gemeente heeft veel taken. De burgemeester heeft het gezag over de politie en brandweer. Ook heeft iedere gemeente een Algemene Plaatselijke Bevordering (APB). Daarin staan regels over bijvoorbeeld de sluitingstijden van de horeca, het afsteken van vuurwerk en de openingstijden van winkels. Deze besluiten worden gemaakt door de gemeenteraad. Werkgelegenheid is een taak van de landelijke overheid. Maar iedere gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de participatiewet. Dit houdt in dat de gemeente moet proberen om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Ook zorgt een gemeente verantwoordelijk voor zorg en welzijn. Dat is bijvoorbeeld Jeugdzorg, thuiszorg en de GGD. Hoeveel vluchtelingen Nederland toelaat is een besluit van de landelijke overheid. Waar ze uiteindelijk mogen wonen, beslissen gemeenten.

 Wanneer mag je je stem uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen?

Om een stem uit te mogen brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen gelden een aantal voorwaarden. Zo moet je achttien jaar of ouder zijn. Ook moet je voor een onafgebroken periode van vijf jaar legaal in Nederland verblijven en beschikken over een verblijfsdocument. Je hoeft dus nog geen Nederlandse identiteit te hebben om te mogen stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Wie houdt toezicht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen?

Alle stembureaus zijn zelf verantwoordelijk voor een goed verloop van zowel het stemproces als het telproces. Daarna wordt door de hoofdstembureaus de uitslagen van de stembureaus bij elkaar opgeteld. Als laatste is het centrale stembureau verantwoordelijk voor het vaststellen van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Het functioneren van alle bureaus bij elkaar wordt gedaan onder toeziend oog van de oude gemeenteraad.

De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 wordt bekendgemaakt op vrijdag 23 maart 2018.

Wat speelt er?

Zo’n 44 gemeenten hebben een stemwijzer uitgebracht. Dat is een korte, online test waarbij gekeken kan worden welke partij het beste bij je past. In die gemeentelijke stemwijzers komen deze verkiezingen veel dezelfde onderwerpen terug. Verkeer, milieu, woningen, integratie en zorg spelen een grote rol. Als het gaat om ‘verkeer’ gaan de stellingen bijvoorbeeld over de aanleg van wegen, parkeren, fietspaden en maximumsnelheid. Milieustellingen gaan veelal over subsidies voor zonnepanelen of andere duurzame maatregelen, geen gasaansluiting meer bij nieuwbouwwoningen en oplaadpalen voor elektrische auto’s. ‘Woningbouw’ is in veel gemeenten een belangrijk onderwerp: waar mag er gebouwd worden en voor wie? Moeten er meer sociale huurwoningen komen, woningen voor ouderen, voor jongeren of voor studenten? Binnen het thema ‘zorg’ gaat het over keuzevrijheid, jeugdhulp, thuiszorg en mantelzorg.
De integratie van vluchtelingen is een belangrijk thema voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Zo heeft VluchtlingenWerk Nederland een aantal voorstellen ingediend bij gemeenten op het gebied van huisvesting, arbeidsparticipatie, inburgering en een integrale aanpak. Daarnaast zijn asielzoekerscentra, inburgering en de bed-bad-brood-regeling belangrijke thema’s in veel gemeenten.
 

Wil je weten welke onderwerpen een grote rol spelen in jouw gemeente? Vul dan de stemwijzer in op www.stemwijzer.nl en kijk welke partij het beste bij jou past.