Migratieverklaring Marrakesh

, NOS

Meer dan 180 landen discussieerden de afgelopen jaren onder leiding van de Verenigde Naties over migratie. Het resultaat is een intentieverklaring voor beter migratiebeleid in de toekomst.

Het resultaat is een intentieverklaring voor beter migratiebeleid in de toekomst. De tekst zal worden aangenomen op een top van regeringsleiders of hun vervangers tijdens een bijeenkomst in Marrakesh, Marokko, op 9 en 10 december. Het is geen internationaal verdrag en het is op geen enkele manier juridisch bindend, staat in de tekst.

De verklaring heeft als uitgangspunt dat migratie van alle tijden is en zal zijn. En dat geen enkel land in z'n eentje migratieproblemen kan oplossen en dat internationale samenwerking nodig is. Daarom gaat de verklaring over heel veel aspecten van migratie.

 

Doelen

 

De verklaring stelt 23 doelen, dit zijn de belangrijkste:

 

 

  • Het verzamelen van data en informatie over migratie zodat er goed beleid kan worden ontwikkeld door de landen en de Verenigde Naties.
  • Terugdringen van de redenen die mensen ertoe brengen om te migreren.
  • Correcte en actuele informatieverstrekking zodat potentiële migranten een betere afweging kunnen maken. Het gaat dan om Informatie over werk- en studievisa, eisen die aan verblijf in een land worden gesteld, maar ook informatie voor migranten die al onderweg zijn of net zijn aangekomen.
  • Verbeteren van mogelijkheden voor legale migratie.
  • Verbetering van arbeidsomstandigheden en eerlijke en ethische manieren om mensen aan werk te helpen.
  • Minder doden en gewonden door migratie, meer inspanningen om het lot van vermiste migranten te achterhalen.
  • Procedures voor aanvraag, beoordeling en afwijzing van migratie moeten beter en voorspelbaarder worden, detentie van migranten mag alleen als laatste redmiddel en volgens de wet. Terugsturen van migranten moet veilig en waardig gebeuren na individuele beoordeling.
  • Bevorderen van integratie van migranten in de samenleving, tegengaan van discriminatie en bevorderen van op feiten gebaseerde percepties van migratie zodat er een beter publiek debat komt.

De Verenigde Naties zal functioneren als verzamelpunt waar oplossingen worden verzameld en beschikbaar worden gesteld aan andere landen. De secretaris-generaal van de VN heeft besloten dat er een migratie-netwerk in het leven wordt geroepen, de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) gaat dat coördineren. De secretaris-generaal zal elke twee jaar rapporteren over de voortgang. Daarnaast komt er elke vier jaar een internationale conferentie om te beoordelen hoe het met de uitvoering van alle voornemens is gesteld. De eerste conferentie staat gepland voor 2022.

 

Kamer akkoord met Marrakeshpact maar veel partijen houden vragen

 

De verklaring is omstreden. Een aantal landen heeft laten weten dat het niet akkoord gaat. De Verenigde Staten, Oostenrijk, Kroatië, Hongarije, Polen en Tsjechië staan afwijzend tegenover de verklaring. In sommige andere landen is er discussie.

Nederland wist eerst niet wat het aan moet met het VN-migratiepact. Maar na een debat bleek dat de Tweede Kamer akkoord gaat met het 'Marrakeshpact'. PVV, 50Plus en SGP vinden dat Nederland de verklaring niet moet steunen. Ook de Partij voor de Dieren toonde zich nog niet overtuigd van de noodzaak van het VN-migratiepact. Staatssecretaris Harbers ziet het VN- migratiepact als diplomatiek instrument om ongeregelde immigratie tegen te gaan. FvD-leider Baudet waarschuwde dat het pact een aanzuigende werking zou hebben. Hij diende een motie van wantrouwen in. Die kreeg alleen steun van de PVV.

Afgelopen week stemde het kabinet in Marrakesh in met het migratiepact. Wel zal een vertegenwoordiger van de regering een steunverklaring voorlezen die ongewenste juridische gevolgen in de toekomst moet voorkomen.