Nieuwe kwaliteitseisen voor kinderopvangorganisaties van kracht

, ANP

Er gelden nieuwe kwaliteitseisen voor kinderopvangorganisaties.

Sinds 1 januari gelden er nieuwe kwaliteitseisen voor kinderopvangorganisaties. Naar verwachting zullen kinderdagverblijven hun uurtarieven verhogen van gemiddeld 7,35 naar 8,02 euro.

Het maximaal aantal baby’s van 0 jaar per pedagogisch medewerker is sinds 1 januari 2019 omlaag gegaan. Deze gaat van 1 pedagogisch medewerker op 4 nuljarigen naar 1 pedagogisch medewerker op 3 nuljarigen. De pedagogisch medewerker heeft hierdoor meer tijd en aandacht voor kinderen in het eerste levensjaar.

Voor kinderen van 7 jaar en ouder in de buitenschoolse opvang (BSO) gaat het maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker omhoog per 1 januari 2019. Deze gaat van 1 op 10 kinderen naar 1 pedagogisch medewerker op 12 kinderen.

Vrijwilligers tellen niet meer mee als pedagogisch medewerker als het gaat om de berekening van het maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker.

Nuljarigen moeten bij de opvang minimaal 2 vaste medewerkers hebben die hen begeleiden. Dat wordt ook wel het vaste-gezichtencriterium genoemd.

Elke kinderopvang moet per 1 januari 2019 een pedagogisch beleidsmedewerker hebben die de pedagogisch medewerkers coacht bij de dagelijkse werkzaamheden. De coaching moet minimaal jaarlijks plaatsvinden.