De nieuwe sleepwet: een noodzakelijk kwaad?

, Ahmad Jawad

De sleepwet is een ander woord voor de Wiv Wet: de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. De wet zorgt ervoor dat geheime diensten zoals de AIVD en de militaire dienst MIVD grote hoeveelheden internetverkeer mogen aftappen van burgers.

Volgens de AIVD is dat noodzakelijk om Nederland goed te kunnen beschermen tegen andere landen, organisaties en mensen. Ze hopen met ingang van de nieuwe wet de contacten van terroristen en andere gevaarlijke personen eerder in kaart te kunnen brengen. Kortom: er komt een extra controle en meer toezicht.
 

De oude wet is erg achterhaald

De oude wet stamt uit 2002 en is daarom erg achterhaald. In die tijd was er geen sociale media zoals Facebook en WhatsApp. Sindsdien zijn de technologische ontwikkelingen hard gegaan. In de nieuwe wet kunnen de diensten precies zien wie met wie contact heeft. Alle gegevens mogen drie jaar bewaard worden. De nieuwe wet is al goedgekeurd door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.
 

De studenten achter het 'Sleepwet'-referendum.

Veel kritiek

Maar er is erg veel kritiek op deze wet. Veel mensen vinden dat hun privacy wordt geschonden. Ze denken dat informatie van onschuldige burgers ook verzameld wordt en vervolgens nog een aantal jaren in een database beschikbaar blijft. En dat willen ze niet. Daarom zijn vijf studenten in opstand gekomen. Ze hebben ruim 300.000 handtekeningen verzameld en dus is er woensdag een referendum. Uit peilingen blijkt dat steeds meer mensen twijfelen over de nieuwe wet. Daarom is het spannend woensdag: komt de sleepwet er wel of niet?