Het IOM en vrijwillig terugkeren

, Ahmad Jawad

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) is een intergouvernementele organisatie met een hoofdkantoor in Genève. De organisatie is in 1951 opgericht met het doel ontheemden in Europa in de naoorlogse jaren terug te begeleiden naar huis.

Het IOM is uitgegroeid tot een van de belangrijkste internationale, onafhankelijke organisaties ter wereld op het gebied van migratie. Met 169 lidstaten en meer dan 10.000 personeelsleden wereldwijd, werkt de organisatie aan:

1-Zorgen voor ordelijk en humaan migratiebeheer.

2-Bevorderen internationale samenwerking bij migratievraagstukken.

3-Helpen bij het zoeken naar praktische oplossingen voor migratieproblemen.

4-Verstrekken van humanitaire hulp aan migranten in nood, waaronder vluchtelingen en ontheemden.

IOM in Nederland:

De organisatie startte haar activiteiten in Nederland in 1991. Verschillende projecten omvatten het faciliteren van vrijwillige terugkeer en re-integratie, het ondersteunen van vluchtelingen die aanvaard zijn voor hervestiging en gezinshereniging, diensten gericht op integratie en arbeidsmarktparticipatie en tijdelijke terugkeeropdrachten voor diaspora-experts die in de Nederland.

Vrijwillig vertrekken uit Nederland:

Vanuit Nederland werkt de organisatie samen met IOM-kantoren in meer dan 100 landen over de hele wereld om migranten te begeleiden voor, tijdens en na de reis.

Door het hele land heeft het IOM spreekuurlocaties om migranten te woord te staan. Ook geven ze vrijblijvende informatie over vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst of hervestiging in een derde land.

Voor wie?

Als je aan de volgende eisen voldoet, kom je in aanmerking voor terugkeerbijstand:

-Je bedoeling is om Nederland permanent te verlaten

-Je hebt niet de middelen om de kosten van je terugkeer te dekken

-Je hebt een geldig reisdocument of je kunt er een aanschaffen

-Je hebt de afgelopen 5 jaar geen terugkeerbijstand van IOM of de Nederlandse overheid ontvangen

- Je gaat ermee akkoord je verblijfsvergunning te beëindigen of de procedure voordat je Nederland verlaat

-De Nederlandse regering heeft geen bezwaren tegen je vertrek uit Nederland

Het IOM is niet de enige organisatie die helpt met terugkeren naar het land van herkomst. De Nederlandse overheid helpt ook hierbij.

Ondersteuning:

Basisondersteuning ten behoeve van vrijwillig vertrek uit Nederland, zoals een vliegticket en hulp bij het verkrijgen van reisdocumenten wordt geboden onder het REAN-programma. Aanvullend biedt het IOM herintegratieondersteuning via het programma Assisted Voluntary Return and Reintegration  (AVRR). Specifieke ondersteuning wordt gegeven aan kwetsbare migranten zoals migranten met een medische indicatie, slachtoffers van mensenhandel, en alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

 

Basisregeling:

De organisatie heeft projecten voor migranten die op vrijwillige basis terug willen keren naar land van herkomst. Als ondersteuning wordt het onderstaande aangeboden:

-Counseling

- Vliegticket voor een enkele reis

- Ondersteuning bij verkrijgen reisdocumentluchthaven assistentie op Schiphol en indien nodig tijdens transit en/of in land van herkomst

-Contant: - € 200,- per volwassene - € 40,- per kind

Migranten met een medische indicatie:

Het IOM vindt dat de terugkeer van migranten met een medische indicatie extra aandacht vereist. Afhankelijk van het medisch advies van de arts en de hulpvraag van de migrant beidt de organisatie de volgende aanvullende ondersteuning ter aanvulling:

-Onderzoek naar de beschikbaarheid en kosten van medische zorg in het land van herkomst.

-Vertaling van het medisch dossier in de taal van het land van herkomst.

-Vertrek-, transit- en aankomstassistentie

-Sociale escort

-Medische escort

-Overdracht aan familie of medische faciliteit in het land van herkomst

-Doorverwijzingen naar medische faciliteiten in het land van herkomst

-Budget voor medische kosten in het land van herkomst (niet cash, maar declareerbaar)

Slachtoffers van mensenhandel:

Een slachtoffer van mensenhandel kan het volgende verwachten:

- Advies en informatie over de terugkeer op een van onze spreekuren.

- IOM regelt de terugreis en betaalt de reiskosten

- Assistentie bij het verkrijgen van reisdocumenten

- Assistentie op vliegveld Schiphol

 -Assistentie bij gezondheidsproblemen

 -Extra assistentie bij alleenreizende minderjarigen

- Ondersteuning in de vorm van goederen/diensten: - € 500,- Voor Migranten uit EU landen

- € 1800 ,- voor Migranten uit andere landen (waarvan max. € 300 contant kan worden uitbetaald)

-Hulp op maat, bv. zoeken van opvang en contact leggen met familie

Aanvullende ondersteuning:

Migranten die vrijwillig willen terugkeren naar hun land van herkomst en voldoen aan de REAN & AVRR-NL criteria worden de volgende ondersteuning gegeven:

- € 1800,- voor volwassenen

- € 2800,- voor kinderen. Hiervan kan max. € 300,- contant worden uitbetaald

- Ondersteuning in de vorm van goederen/diensten: - € 250,- alleen voor vergoeding van medische kosten

 - € 1.000,- voor migranten met chronische aandoening voor medische kosten.

Voor een volledig overzicht van de terugkeer- en herintegratieprojecten van het IOM klik hier.

Syrië:

Momenteel kan IOM Syrische migranten niet assisteren met een vrijwillige terugkeer naar Syrië.

Als Syrische migranten vrijwillig willen terugkeren naar of hervestiging in een derde land, waaronder Turkije of Libanon, dan kunnen zij zich wel wenden tot de organisatie.

Voorwaarde hiervoor is dat de desbetreffende persoon in het bezit is of kan komen van een langdurige/permanente verblijfsvergunning in het derde land.

Per individueel geval kan worden bekeken of aan de voorwaarde wordt voldaan. Het IOM kijkt dan op basis van het soort verblijfsvergunning of de migrant kan worden geassisteerd in de terugkeer.