Als je definitief in Nederland wil blijven wonen, kun je een verblijfsvergunning aanvragen voor onbepaalde tijd. Maar er zijn een paar voorwaarden waaraan je moet voldoen om er een aan te vragen.

In dit artikel noemen we de voorwaarden waar je aan moet voldoen wanneer je voor een verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd wil aanvragen:

Wat zijn de voorwaarden voor de verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd?

 

1.  Je heb al (bijna) 5 jaar een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd.

2. Je voldoet nog steeds aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd.

Je kan een verblijfsvergunning krijgen als je aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je hebt gegronde redenen om in jouw land van herkomst te vrezen voor vervolging vanwege jouw ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of omdat je behoort tot een bepaalde sociale groep.
  • Je hebt gegronde redenen om te vrezen voor doodstraf of executie, marteling of een andere onmenselijke of vernederende behandeling in jouw land van herkomst.
  • Je hebt gegronde redenen om te vrezen dat je slachtoffer wordt van willekeurig geweld door een gewapend conflict in jouw land van herkomst.
  • Jouw echtgenoot/echtgenote, partner, vader, moeder of minderjarig kind heeft kort geleden een verblijfsvergunning asiel in Nederland gekregen.

3. Heb je een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd als nareizend familielid? Dat noemt de IND een afgeleide asielvergunning. In dat geval geldt de volgende voorwaarde:

  • Je hebt aaneengesloten verblijf gehad in Nederland in de 5 jaar voor het indienen van jouw aanvraag onbepaalde tijd. Dit betekent dat je in die 5 jaar niet langer dan 6 maanden, of in totaal meer dan 10 maanden, buiten Nederland hebt verbleven.

4. Je staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van jouw woonplaats (gemeente). Je hoeft dit niet zelf aan te tonen. De IND controleert of je aan deze voorwaarde voldoet.

5. Je hebt een geldige verblijfsvergunning tot het moment dat de IND een beslissing neemt op jouw aanvraag.

6. Je hebt het inburgeringsdiploma gehaald of je bent vrijgesteld en hoeft het examen niet te doen.

Het is belangrijk of je na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig bent (In de brief die je van DUO krijgt staat dat je 3 jaar de tijd krijgt om in te burgeren (de inburgeringstermijn)) dan moet je naast de examens die je moet doen, ook het Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) examen doen.

Om het inburgeringsdiploma te halen, moet je voor alle examens slagen. Weet je niet zeker welke examens je moet doen? Kijk dan op  Mijn Inburgering. Je moet je aanmelden met je DigiD. Daarvoor kun je de DigiD app gebruiken.

Hoe dien je een aanvraag in voor een verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd?

 

Als je aan alle voorwaarden voor het aanvragen van de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd voldoet, kun je met de procedure van de aanvraag doorgaan.

Wat is de procedure en hoe dien je deze aanvraag in? Lees dit artikel: Hier