Wat gebeurt er met jouw koopkracht in 2019?

De meeste huishoudens hebben volgend jaar meer te besteden, gemiddeld 35 euro per maand. Maar niet iedereen gaat erop vooruit.

De meeste huishoudens hebben volgend jaar meer te besteden, gemiddeld 35 euro per maand. Maar niet iedereen gaat erop vooruit. Dat constateert het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), dat de koopkrachtveranderingen voor honderd voorbeeldgezinnen heeft berekend. Van deze honderd gaan er vijf op achteruit, veelal werkenden met een lager inkomen.

De grootste procentuele koopkrachtdaling is -0,9 procent, de grootste stijging +2,8 procent. Die -0,9 procent (26 euro per maand) betreft een koppel met een kind waarvan de een 25.000 euro en de ander 10.000 bruto verdient.

Die +2,8 procent (65 euro per maand) is voor een kinderloos koppel, van wie er een werkt en 35.000 euro verdient. Dat is ongeveer het modale inkomen in Nederland.

Eerder kwam het Centraal Planbureau ook al met koopkrachtcijfers. De lagere inkomens gaan er volgend jaar minder in koopkracht op vooruit dan de midden- en hogere inkomens, blijkt daaruit. 

De groep met huishoudens die maximaal 23.700 bruto verdienen, krijgen er in doorsnee 1 procent koopkracht bij. De groepen die meer dan 23.700 verdienen krijgen er in doorsnee 1,6 procent bij.

In het algemeen gaat een gemiddeld huishouden er volgend jaar 1,5 procent in koopkracht op vooruit. Dit cijfer lekte vorige week al uit. Van alle huishoudens gaat 95 procent erop vooruit en 5 procent erop achteruit.

Wat is koopkracht?

Met koopkracht wordt bedoeld hoeveel je met je geld aan spullen en diensten kunt kopen. Het CPB voorspelt de koopkrachtverandering: hoeveel kunnen huishoudens volgend jaar meer of minder kopen dan dit jaar? Stijgt de koopkracht, dan heb je doorgaans meer geld om te besteden.

Jouw koopkracht verandert door invloeden van buiten en door veranderingen in je persoonlijke leven. Het CPB voorspelt alleen de koopkrachtverandering door die invloeden van buiten. Dat zijn de ontwikkeling van de lonen, de inflatie en (nieuw) beleid van de overheid. Dit heet de statische koopkracht.

Maar als jouw persoonlijke omstandigheden veranderen, verandert je koopkracht ook. Denk aan het wisselen van baan, je gaat samenwonen, krijgt kinderen of gaat verhuizen. Dit heet de dynamische koopkracht. Maar dit is natuurlijk moeilijk te voorspellen, dus dat doet het CPB dan ook niet.