Amnesty International en VluchtelingenWerk hebben gisteren de petitie “Stuur de Afghaanse tolk Farhad niet terug!” aan de Tweede Kamer aangeboden. De petitie werd ondertekend door ruim 30.000 mensen, om zo het terugsturen van de Afghaanse tolk Farhad naar Afghanistan te voorkomen.

De tolk was zelf ook aanwezig bij de overhandiging. Voor hem was het hartverwarmend om te zien. Tegen VluchtelingenWerk zei hij: “Ik vind het zo bijzonder dat er zoveel mensen zijn die mij helemaal niet kennen, maar wel voor mij opkomen. Dit zorgt ervoor dat ik de hoop niet op geef.”

Farhad werkte in Afghanistan 13 jaar als tolk voor het Amerikaanse leger. Hij verblijft de laatste 4  jaar in asielzoekerscentra in Nederland. Hij heeft asiel aangevraagd omdat zijn leven in Afghanistan in gevaar loopt. Hij wordt bedreigd door een Afghaanse militaire commandant vanwege zijn werk met internationale troepen.

Volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft Farhad onvoldoende bewezen dat de Taliban en IS het op hem persoonlijk hebben gemunt, wat nodig is om hier bescherming te krijgen. “Daarom kan Farhad elk moment door de Nederlandse overheid worden uitgezet naar Afghanistan”, aldus VluchtelingenWerk.

“Minister Bijleveld, u laat deze oorlogshelden toch niet in de steek?”

Onder de titel “Minister Bijleveld, u laat deze oorlogshelden toch niet in de steek?” publiceerden vakbonden, mensenrechtenorganisaties en tolken vorige maand al een paginagrote advertentie in de Telegraaf. Daarin riepen zij minister Ank Bijleveld (Defensie) op om de Afghaanse tolk te beschermen.

In de nieuwe poging gisteren in Den Haag om de Kamerleden op te roepen om actief te zijn om Farhad én andere Afghaanse tolken te beschermen, sprak Sander Schaap van VluchtelingenWerk de Kamerleden toe: “Ik reken erop dat jullie er bij het kabinet op aandringen dat Farhad en andere tolken snel beschermd worden. Door zijn inzet voor onze vrede en veiligheid moet hij nu voor zijn leven vrezen, hij verdient onze bescherming.”

In september benadrukte Farhad in een telefonisch gesprek met de NOS dat hij graag naar zijn land wil, maar dat dat niet kan. Volgens hem staat het vast dat hij daar zal sterven. “Als ik dan moet sterven, dan sterf ik liever in Nederland.”