Het Nederlandse inburgeringsbeleid moet beter. Daarom wil de overheid dat er in 2021 een nieuwe wet wordt ingevoerd. Gemeenten krijgen dan meer verantwoordelijkheden. Om daarop voorbereid te zijn, beginnen 57 gemeenten met pilots. Zo ook in de gemeenten Berkelland en Bronckhorst. Net in Nederland sprak met Marieke Heusinkveld, contactpersoon vluchtelingen van de gemeente Berkelland. Wat wil zij verbeteren aan het huidige beleid?

Marieke vertelt ons dat er in beide gemeenten aandacht is voor integratie. “Zo helpen maatjes en sleutelpersonen om nieuwkomers zich meer thuis te laten voelen. Een sleutelpersoon is iemand die zelf een aantal jaar geleden ook is gevlucht en die nu helemaal ingeburgerd is in Nederland. Ook zijn er betrokken taalmaatjes en vrijwilligers die nieuwkomers op weg helpen.”

Toch is er voor beide gemeenten een duidelijk verbeterpunt: de integratie van vrouwen. Ze legt uit: “In het huidige stelsel wordt er helaas heel erg gefocust op de man. Zo lang een (echt)paar een uitkering heeft zijn ze in beeld bij de gemeente. Ze krijgen samen een uitkering. Vooral bij nieuwkomers is het vaak de man die als eerste een betaalde baan krijgt. De uitkering stopt en de vrouw verdwijnt dan uit beeld.” 

Om ervoor te zorgen dat de integratie van de vrouw niet stopt op het moment dat haar man een baan heeft, wordt in oktober de pilot ‘Powervrouwen’ gestart. Dertig vrouwen volgen dan een traject van klassikale trainingen dat ongeveer zes maanden duurt. Marieke legt uit dat de pilot uit drie onderdelen bestaat: “Het eerste deel is erop gericht om het zelfvertrouwen van de vrouwen te vergroten en ervoor te zorgen dat vrouwen zelf weten waar ze met bepaalde vragen terecht kunnen. Hoe werkt de gezondheidszorg in Nederland bijvoorbeeld? Wanneer ga je naar de huisarts en wanneer naar het ziekenhuis?” 

Marieke Heusinkveld

Het tweede deel bestaat uit extra taalscholing, waardoor de woordenschat van de vrouwen wordt vergroot. Het derde onderdeel is begeleiding richting de arbeidsmarkt. Enthousiast vertelt Marieke: “En dat is het mooie ook aan dit project: dat er dan ook echt één op één met een jobcoach wordt gewerkt. Er wordt dan gevraagd wat de wensen van de vrouwen zijn en wat zij willen bereiken in Nederland. Waar liggen hun talenten en hoe kunnen ze die inzetten? Daarna worden er snuffelstages georganiseerd en hopelijk volgt er dan een betaalde baan.”

In het eerste onderdeel van de pilot komen ook thema’s als opvoeding en seksuele voorlichting aan bod. Maar volgens Marieke is er wel ruimte voor culturele verschillen. “Dus het is ook niet zo dat wij de Nederlandse cultuur willen opdringen, dat is totaal niet de bedoeling. Het is meer om uitleg te geven, ook over instanties en bijvoorbeeld de kinderopvang. Er is juist aandacht voor de culturele verschillen.” 

Marieke heeft een duidelijk doel voor ogen: “Het droomscenario is dat alle deelnemende vrouwen straks een betaalde baan krijgen waar ze zelf ook happy mee zijn.”