Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bestaat deze maand 25 jaar.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bestaat deze maand 25 jaar. Het opvangen en begeleiden van vluchtelingen, mensen die uit oorlogsgebieden komen, is niet iets om te vieren. Toch is het een mooi moment om stil te staan bij het belangrijke werk dat het COA doet.

Milo Schoenmaker, de voorzitter van het bestuur, zegt hierover: “Er zijn door de jaren heen topprestaties geleverd door onze medewerkers. Een recent voorbeeld van zo’n prestatie is het vinden van plekken voor iedereen tijdens de vluchtelingencrisis. Tijdens mijn werkbezoeken aan de opvang zie ik steeds weer de trots van medewerkers op hun werk. Ik denk dat dit heel terecht is!”

Op 28 september is een Open AZC-dag. Deze dag zal deels in het teken staan van het jubileum. Veel asielzoekerscentra openen dan hun deuren voor het publiek om een indruk te geven van het dagelijks leven op een azc en ontmoetingen tussen Nederlanders en bewoners te laten plaatsvinden.

De Open AZC-dag is een initiatief van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), ministerie van Justitie & Veiligheid en VluchtelingenWerk Nederland. De landelijke open dag wordt dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd. Vorig jaar trok de Open AZC-dag ruim 19.000 bezoekers.

Kijk voor het laatste nieuws en de deelnemende locaties op: https://www.openazc.nl