Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Hebt u al een toeslag? Dan krijgt u vanzelf kindgebonden budget, als u er recht op hebt. Krijgt u geen kindgebonden budget en denkt u er wel recht op te hebben? Dan kunt u het zelf aanvragen.

De belangrijkste voorwaarden

 

  • U hebt 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • U ontvangt de kinderbijslag voor uw kind

De ouder die de kinderbijslag op zijn naam heeft bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), krijgt ook het kindgebonden budget.

  • Het inkomen van u en uw partner is niet te hoog

Het hangt van het aantal kinderen af waar de grens precies ligt.

Maak een proefberekening op de site van de Belastingdienst om te kijken of uw inkomen niet te hoog is. Dan ziet u meteen het bedrag dat u kunt krijgen.

  • Uw vermogen is niet te hoog

Op 1 januari 2019 mag u niet meer vermogen hebben dan € 114.776.

Hebt u een toeslagpartner ? Samen mag uw vermogen op 1 januari 2019 niet hoger zijn dan € 145.136.

Zoveel gezinnen, zoveel situaties

Geen kinderbijslag maar wel kindgebonden budget

Is uw kind 16 of 17 jaar en ontvangt u geen kinderbijslag meer voor uw kind en heeft uw kind ook geen recht op studiefinanciering? Als u uw kind nog in belangrijke mate onderhoudt kunt u toch kindgebonden budget blijven ontvangen.

Meer kindgebonden budget voor alleenstaande ouders

Bent u alleenstaande ouder? Dan krijgt u meer kindgebonden budget dan gezinnen met 2 ouders. Dit extra bedrag is een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Hoeveel kindgebonden budget u krijgt, kunt u zien door een proefberekening te maken.

Meer kindgebonden budget voor kinderen vanaf 12 jaar

Wordt uw kind 12 of 16 jaar? Dan krijgt u meer kindgebonden budget. Dit extra bedrag is een tegemoetkoming in de schoolkosten. De verhoging gaat in na de maand waarin uw kind 12 of 16 jaar is geworden en is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Aanvullende regels

In sommige situaties gelden er aanvullende regels. Bent u co-ouder, heeft u een samengesteld gezin, woont u samen met uw kind bij uw ouders, heeft u een stiefkind, pleegkind of adoptiekind, woont u in het buitenland of werkt u in het buitenland? Kijk dan op belastingdienst.nl voor alle concrete regels.