Er wonen bijna een miljoen moslims in Nederland. Ze vormen nu 5,1% van de bevolking in Nederland. Hoewel hun aantal relatief klein is in vergelijking met de bevolking, is de islam de tweede religie na het christendom in dit land. Sinds wanneer wonen er eigenlijk moslims in Nederland?

Het eerste contact tussen Nederlanders en moslims zou zijn geweest in de 16e eeuw. Vanuit het Ottomaanse rijk kwamen handelaren zwerven door de Nederlandse handelssteden. In de 17e eeuw nam tijdens de Gouden eeuw het contact tussen moslims en Nederlanders toe. Samen met het Ottomaanse Rijk werd er tegen de Spanjaarden gevochten. Daardoor ontstonden er ook zakelijke banden. In deze periode werden er voor het eerst moslims in Nederland officieel geregistreerd. Ottomaanse en Perzische gezanten werden als ambassadeurs naar dit land gestuurd.

De eerste moslim burgers

Hoewel miljoenen moslims in de Nederlandse kolonies Indonesië (Nederlands-Indië) en Suriname woonden, werden moslims voor het eerst genoemd als burgers in de volkstelling van 1879. Dat waren er slechts 49 mensen op dat moment. 13 mannen en 36 vrouwen en ze werden ‘Mohammedaan’ genoemd. Ze waren meestal oorspronkelijk afkomstig uit Nederlands-Indië en vestigden zich in Den Haag.

De Molukkers

Na de Tweede Wereldoorlog begon het aantal moslims te stijgen door de komst van Molukkers. Veel van hen waren christelijk, maar ook een deel was islamitisch. Ze waren voormalige soldaten van het Koninklijke Nederlandse Indisch Leger (KNIL). Dit was na de onafhankelijkheid van Indonesië van Nederland.

De Turkse en Marokkaanse arbeidsmigranten

Vanaf 1960 kwamen Turkse en Marokkaanse arbeidsmigranten naar Nederland. En na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 en vooral na de militaire coup van 1980, vestigde een groot aantal Surinamers zich in Nederland. Een deel van hen is moslim. In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw begonnen er als gevolg van meerdere oorlogen asielzoekers naar Nederland te komen. Vluchtelingen kwamen uit Bosnië, Afghanistan, Irak en Somalië. En de laatste jaren ook Syriërs.