Overal in het Midden-Oosten wordt gedemonstreerd momenteel. Alleen zie je dat weinig terug in de Nederlandse media. Er is flauwe aandacht voor de Iraakse opstand. Libanon heeft meer belangstelling gekregen dan Irak, hoewel de berichtgeving in de media niet hetzelfde is als het tempo van de gebeurtenissen in het land.

Demonstraties in Hong Kong of Chili halen wel de kranten en Europese en Nederlandse televisiekanalen. De belangstelling van de westerse media voor de gebeurtenissen in Hong Kong lijkt voort te vloeien uit de economische en strategische strijd tussen de westerse mogendheden en de Chinese draak. Interesse in de Chileense opstand komt voort uit het feit dat dit kleine Latijns-Amerikaanse land vlak bij de Verenigde Staten ligt.

De demonstranten in Irak, Libanon en Algerije eisen vrijheid, gerechtigheid en gelijkheid. Dit komt overeen met de Europese ideologie. Een van de doelen van de demonstranten van Irak en Libanon is om de inmenging van Iran in hun landen te stoppen. En het verzwakken van de invloed van Iran in de regio is ook in het belang van het Westen. Dus, wat verklaart het gebrek aan westerse interesse in het nieuws van de protesten in het Midden-Oosten?

Het gebrek aan westerse media-aandacht ligt in de gebeurtenissen in het Midden-Oosten als gevolg van de achteruitgang van de Europese rol in deze regio.  

Het gebrek aan westerse media-aandacht ligt in de gebeurtenissen in het Midden-Oosten als gevolg van de achteruitgang van de Europese rol in deze regio.  De relatie tussen westerse hoofdsteden en de Arabische landen waar hete gebeurtenissen plaatsvinden: Irak, Libanon, Algerije, Libië, Soedan en Egypte, en niet te vergeten Syrië en Jemen, onthult het dilemma van Europese en Amerikaanse besluitvormers met betrekking tot het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Sinds de mislukte westerse militaire interventie in Libië in 2011 en na het falen om het Syrische regime omver te werpen en de opkomst van IS, lijken de VS en de EU diep teleurgesteld te zijn.

Onze belangen of ons moraal

Nederlandse media houden zich meer bezig met de zorgen van de Nederlandse samenleving. En dat zijn momenteel met name de IS strijders die in Syrië worden vastgehouden. Nederlandse media en politiek denken dat het in hun belang is om deze strijders en hun families niet naar Nederland te brengen. En wanneer de politiek moet kiezen tussen mensenrechten en belangen, winnen belangen altijd.

De stem van belangen in de Nederlandse media en politiek zijn groter als we de interesse van de media zien voor het verzoek van CDA Kamerlid Martijn van Helvert, om opnieuw contact te leggen met Bashar al-Assad. Assad is een crimineel, maar hij kan nuttig voor ons zijn, vooral als hij Nederlandse IS strijders kan houden. Ook de Europese negatieve neutraliteit ten aanzien van de opstand in Irak, ligt in de angst voor de gevolgen van gebeurtenissen in dit land. Europa lijkt het Syrische voorbeeld te generaliseren naar alle landen in de regio. De oorlog in dit land heeft miljoenen vluchtelingen, massale vernietiging en terroristische bedreigingen veroorzaakt.

De Europese en Nederlandse media zijn geïnteresseerd in een gebeurtenis wanneer de effecten ervan op de deuren van Europa kloppen, zoals de vluchtelingencrisis. Dan zal de media de kop uit het zand tillen en beginnen te schreeuwen.