Heb jij wel eens Halloween gevierd? Mensen gaan verkleed in griezelige kleding de straat op en vieren feest. Halloween wordt vooral in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk gevierd, maar wordt ook in Nederland steeds populairder. Het feest is altijd op 31 oktober, de avond voor Allerheiligen. En dat is in Nederland een feestdag die met name door Katholieken wordt gevierd, op 1 november dus. Wat is eigenlijk de geschiedenis van Halloween, Allerheiligen en Allerzielen?

Allerheiligen

In de Katholieke Kerk worden sommige mensen na hun dood uitgeroepen tot heiligen. Zij hebben dan tijdens hun leven een bijzonder gelovig leven geleid, en na hun dood wonderen verricht. Ook kan het zijn dat ze in naam van het geloof een martelaarsdood zijn gestorven.

Vroeger was het normaal dat al deze heiligen en martelaren een naamdag kregen. Deze worden in de Katholieke Kerk gevierd op de sterfdag van de heilige. Sommige naamdagen worden ook buiten de Katholieke Kerk gevierd. Zoals die van Sint Nicolaas, oftewel Sinterklaas op 5 december. En Sint Franciscus op 4 oktober. Hij had een speciale band met dieren, daarom kennen de meeste mensen deze dag dan ook als Dierendag. Er zijn echter veel meer heiligen dan er dagen in het jaar zijn. Daarom werd al in 837 besloten om ook alle heiligen, voor wie geen aparte naamdag was, tegelijkertijd te herdenken. Dit werd 1 november, Allerheiligen dus.

Allerzielen

Sinds de twaalfde eeuw wordt op 2 november Allerzielen gevierd. Deze dag worden alle mensen die dat jaar zijn overleden herdacht. De traditie is dat bij de begrafenis er een kruisje wordt opgehangen in de kerk met de naam van de overledene. Tijdens de kerkdienst op Allerzielen worden al deze namen in de kerk voorgelezen, waarna de nabestaanden het kruisje mee naar huis krijgen.

In een aantal landen wordt Allerzielen op uitbundig manieren gevierd. Zo staat deze dag in Mexico bekend als “Dia de los Muertos”, Dag van de Doden. Mensen bezoeken de graven, versieren deze en maken muziek. Ook laten ze cadeaus achter voor de doden.

In een aantal landen zijn Allerzielen en Allerheiligen officiële vrije dagen. In Nederland niet. Het zijn dan wel belangrijke dagen voor de Katholieke Kerk, maar Nederland is van origine een protestants land. Protestanten vieren deze niet.

Waarom begin november?

Heel vroeger werd Allerheiligen gevierd op 13 mei, maar dit veranderde in de negende eeuw. Toen kwamen er steeds meer missionarissen naar het huidige Ierland, daar leefden de Kelten. Dat was een volk dat tussen de achtste en eerste eeuw voor Christus verspreid leefde over het huidige Europa, daarna werden ze teruggedreven tot Ierland. Op 31 oktober vierden zij Samhain, deze dag markeerde het einde van het oogstseizoen en het begin van de winter. Ook geloofden zij dat op deze dag de wereld van de levende en de doden het dichtst bij elkaar zijn. De samensmelting van de Keltische gebruiken en Katholieke traditie, leidde er uiteindelijk toe dat Allerheiligen werd verplaatst naar 1 november.

Ontstaan van Halloween

Tijdens het Samhain feest werden grote feestmalen gegeven waar stoel werd vrijgehouden voor de overledenen. Omdat de onder- en bovenwerelden deze dag zo dicht bij elkaar zouden staan, konden ze samen eten en feesten met hun overleden dierbaren. Maar op deze dag konden ook slechte wezens en demonen uit de onderwereld ontsnappen. Om deze wezens af te schrikken en zo zichzelf te beschermen, droegen ze enge maskers. Toen de Kelten steeds katholieker werden werd dit feest “All Hallow’s Eve” genoemd.

Rond 1800 emigreerde veel Ieren naar Amerika, waar pas een eeuw later de viering van Halloween ook populair werd onder andere bevolkingsgroepen. Sindsdien is Halloween een belangrijk onderdeel geworden van de Noord-Amerikaanse cultuur. En tegenwoordig wordt het ook steeds meer in Zuid-Amerika en Europa gevierd.