Morgen viert de wereld de Internationale Dag tegen Homofobie. Op deze dag worden activiteiten georganiseerd en wordt aandacht gegeven aan gebeurtenissen die proberen het recht van homoseksuelen op liefde en leven te bevestigen. Dit staat lijnrecht tegenover mensen, organisaties en landen die hen onderdrukken, hun vrijheid beperken en hen straffen voor wie ze zijn.

Hazem Darwiesh: redacteur bij Net in Nederland

Hazem Darwiesh: redacteur bij Net in Nederland

Jij kunt zeggen dat je het artikel hebt geopend uit nieuwsgierigheid of dat je andere motieven hebt om het te lezen. Wat is dit voor een triviaal onderwerp? En je zult deze pagina waarschijnlijk al hebben verlaten voordat je begonnen bent met er commentaar op te geven in vuile of sarcastische woorden. In bewoordingen waarin je oproept tot criminalisering van homoseksuelen. Waarin je homoseksuelen afwijst en je kinderen tegen hen wilt beschermen.

En je zult een linguïstisch woordenboek gebruiken dat je hebt geleend van religies en samenlevingen die nog steeds leven in de tijd van slavernij en onderontwikkeling. En je zult je vrienden uitnodigen om deze ‘maskerade’ te lezen in woorden die je kunt gebruiken om je eigen ‘mannelijke’ commentaar te onderstrepen. Of je opent een ‘feestje’ van gelach en spot met de homoseksuelen en hun karakter en gedrag.

Met dit alles proberen jij en je gelijken te bewijzen hoeveel jij een ‘man’ en een gelovige bent die het verdient om gewaardeerd en gerespecteerd te worden. Dit uiteraard in tegenstelling tot homoseksuelen die verstoten moeten worden omdat er voor hen geen plaats is binnen je familie, in je gemeenschap, sekte of land.

Als je dat gaat doen, dan is dat precies homofobie. En dat is het onderwerp van dit artikel. Blinde haat op basis van een hysterische angst,  gericht tegen homoseksuelen. En dat alleen om hun seksuele geaardheid te onderscheiden van je eigen seksuele geaardheid waar je zo tevreden over bent.

Deze houding vindt zijn oorsprong in je kindertijd. In een kerk of moskee hoorde je over die ‘onnatuurlijke’ seks die werd beoordeeld als crimineel. Deze ‘onnatuurlijke’ seks heeft geen plaats in patriarchale samenlevingen die gericht zijn op ‘natuurlijke’ seks van de ‘echte’ man. De ‘echte’ man die het alleenrecht heeft op seks en andere krachten en machten (zoals hij wil).

Seks in deze culturen is macht over de lichamen, gedachten en gevoelens van anderen, vrouwen, kinderen of mannen die ‘niet mannelijk genoeg’ zijn. En die ‘echte’ man kan deze autoriteit vrij gebruiken.

Maar als je jezelf een beetje inspant om hierover na te denken zou je homoseksualiteit heel normaal vinden. Het is goed voor een persoon, voor zijn lichaam en zijn ziel, wanneer hij zijn seksuele en emotionele gevoelens bevredigt op een wijze waarop hij anderen niet schaadt.

Homoseksualiteit heeft geen invloed op je keuzes. De homoseksualiteit van iemand zal niet leiden tot verwondingen. Niet tot duwen, slaan, doden, stelen of enige vorm van misbruik. Er is dus geen behoefte aan deze fobie.

Als je dit artikel tot hier hebt gelezen, wil je dan een extra stap nemen om te erkennen dat de belangrijkste denkers en artiesten van de wereld door de eeuwen heen homoseksueel waren?

Ik zal je geen namen noemen. Zoek op Google en je zult veel namen vinden. Misschien konden zij door de moeilijke omstandigheden waarin zij leefden de wereld zien op een manier die niet beschikbaar was voor vele hetero’s.

Het draait allemaal om liefde.  Wanneer je deze liefde alleen vindt bij iemand met dezelfde seksualiteit, in alle aspecten van het leven, van de aanraking met de hand tot de blik of de glimlach, dan is deze liefde niet minder of anders dan de liefde van de hetero’s.

Het enige dat circuleert onder degenen die besmet zijn met homofobie is dat homoseksuelen seksuele wezens zijn die geen liefde niet kennen. Maar er zijn helaas zowel homo’s als hetero’s die geen liefde kennen.

Ieder mens, homo of hetero, kiest zijn eigen levensstijl. Deze stijl is niet voor iedereen gelijk. Maar het is zeker niet de bedoeling dat wij de ander vervolgen of straffen voor zijn of haar identiteit, seksueel, religieus of etnisch. Door dit soort straffen distantiëren wij ons van verstedelijking en mensenrechten. Het brengt ons naar de jungle, waarin de ander niet wordt geaccepteerd en waarin wij vijanden en slachtoffers vinden.

Wat bij dit alles te betreuren valt is het leed van de homoseksueel. Hij verzwijgt zijn identiteit voor zijn omgeving. Hij lijdt onder deze homofobie en betaalt een hoge prijs als hij zijn seksuele identiteit aan de buitenwereld openbaart. Naar de gewoonten van samenlevingen of wetten van staten die nog steeds in de middeleeuwen leven is zijn straf zelfs niets minder dan uitsluiting, opsluiting of moord.

Nu heb je het einde van dit artikel bereikt. Dat is goed. Ik nodig je uit om verder te kijken dan de homofobie waarin je bent opgegroeid. Om morgen of overmorgen je broer, zoon of familielid waarvan je weet of vermoedt dat hij homo is, te accepteren zoals hij is. Hem lief te hebben voor wat hij is. Om gelukkig te zijn voor hem.

Dit zal beter zijn; zowel voor jou als voor de gemeenschap in zijn geheel. En morgen als je ziet dat twee jonge mannen hand in hand lopen in het centrum van je stad, probeer er een oprechte liefde in te zien. Twee jonge mensen die de wereld waardig tegemoet treden. Wij verdienen het allemaal. Het zal deze wereld een mooier maken.