Niet iedereen die huurt kan huurtoeslag krijgen. Om in aanmerking te komen, mag u niet te veel verdienen. Ook mag de huur niet te hoog, maar ook niet al te laag zijn.

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U woont in Nederland
  • U, uw toeslagpartner en medebewoners staan bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres
  • U en de verhuurder hebben een huurcontract getekend
  • U betaalt de huur en kunt dit aantonen met bankafschriften
  • U, uw toeslagpartner en medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning 

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan is het belangrijk te kijken naar de hoogte van het inkomen, de huur en het vermogen.

Uw inkomen mag niet te hoog zijn

U mag niet te veel verdienen. Woont u alleen? Dan mag u in 2019 niet meer dan € 22.700 per jaar verdienen. Woont u niet alleen, dan mag het inkomen van alle bewoners samen niet meer dan € 30.825 per jaar zijn.

Uw huur mag niet te hoog zijn

Uw huur mag in 2019 niet hoger zijn dan € 720,42.

Zijn alle bewoners jonger dan 23 jaar? Dan mag de huur niet hoger zijn dan € 424,44, behalve als u al een kind hebt dat bij u woont. Dan mag de huur toch € 720,42 zijn.

U huurt een zelfstandige woonruimte

Dit is een woning met een eigen toegangsdeur die u van binnen en buiten op slot kunt doen. Zoals een flat of een rijtjeshuis. En in de woning moeten in elk geval aanwezig zijn:

  • een eigen woon(slaap)kamer
  • een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel
  • een eigen toilet met waterspoeling

Het maakt niet uit van wie u huurt (bijvoorbeeld makelaar, woningbouwvereniging of particulier). Zolang u maar aan alle voorwaarden voldoet.

Maar niet voor álle zelfstandige woningen kunt u huurtoeslag krijgen. Voor een woonboot of recreatiewoning kunt u bijvoorbeeld geen huurtoeslag krijgen. Ook al zijn het zelfstandige woonruimten.

Uw vermogen mag niet te hoog zijn

U mag ook niet te veel vermogen hebben, zoals spaargeld. Iedere bewoner mag in 2019 maximaal € 30.360 hebben. Partners mogen samen maximaal € 60.720 hebben.

Ga voor meer informatie, ga naar: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/kan-ik-huurtoeslag-krijgen

Bron: belastingdienst.nl