Kritiek op kabinet om uitzetten asielzoeker naar Bahrein

, Hazem Darwiesh

Een Bahreinse asielzoeker die door Nederland uitgezet, is bij aankomst in Bahrein gearresteerd en afgelopen donderdag 28 februari zonder eerlijk proces veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Dat melden Amnesty International en VluchtelingenWerk, op basis van gesprekken met zijn familie en advocaat. Ook is zijn nationaliteit ingetrokken en werd hem een boete van ruim 1.000 euro opgelegd.

Mensenrechtenschending

De 27-jarige Ali Mohammed al-Showaikh vluchtte in 2017 naar Nederland uit vrees voor represailles vanwege de politieke activiteiten van zijn broer. Hij kreeg geen asiel en oktober vorig jaar moest hij terug naar Bahrein. De broer kreeg volgens VluchtelingenWerk wel asiel, in Duitsland.

Sinds 2016 is de mensenrechtensituatie in Bahrein ernstig verslechterd. Ruim 150 critici of hun familieleden kregen te maken met ernstige repressie. Door Al-Showaikh terug te sturen naar Bahrein “maakte Nederland zich ernstig schuldig aan mensenrechtenschending”, aldus Amnesty en VluchtelingenWerk.

IND verantwoordelijkheid

Volgens de twee organisaties had De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) “moeten weten dat Al-Showaikh in Bahrein gevaar zou lopen.” En ze roepen de Nederlandse overheid om “onafhankelijk onderzoek te doen naar de werkwijze van de IND”.

NRC heeft op 4 maart de IND gevraagd om een reactie op de levenslange gevangenisstraf, maar de IND zegt "nooit in te gaan op individuele casuïstiek".

Onrust in de Tweede Kamer

In de Tweede Kamer leven grote zorgen over het lot van een naar Bahrein uitgezette asielzoeker.

De regeringspartijen D66 en ChristenUnie vragen zich af of het wel verantwoord was om Al-Showaikh terug te sturen. Ze willen dat staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) naar de Kamer komt om de gang van zaken toe te lichten. Oppositiepartij PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld.

Volgens de Volkskrant is het kabinet in een lastig parket gebracht door de levenslange gevangenisstraf voor de uit Nederland gezette Bahreinse asielzoeker al-Showaikh.

Ook uitzettingen naar Soedan

Amnesty International meldt dat een vorig jaar een naar Soedan uitgezette man direct bij aankomst is gearresteerd. En net het afgelopen weekend vond er weer een uitzetting van een Soedanese asielzoeker. Sinds zijn uitzetting is volgens de mensenrechtenorganisatie niets meer van hem vernomen.

“Nederland kan de verantwoordelijkheid hiervan niet negeren. We moeten alles doen wat we kunnen om hem vrij te krijgen”

Kamerlid Bram van Ojik (GroenLinks)

Uitzetten

Als uitgeprocedeerde asielzoekers niet zelf vertrekken, dan kunnen de Koninklijke Marechaussee en de vreemdelingenpolitie hen het land uitzetten. Het is mogelijk dat grote groepen asielzoekers tegelijk worden uitgezet met speciale chartervluchten.

Dit Nederlandse uitzetbeleid kreeg de laatste dagen weer forse kritiek door de beslissing om Al-Showaikh terug naar Bahrein te sturen en hem bij thuiskomst niet langer te volgen. “Nederland kan de verantwoordelijkheid hiervan niet negeren. We moeten alles doen wat we kunnen om hem vrij te krijgen”, zegt Kamerlid Bram van Ojik (GroenLinks).