Als statushouders logeren bij gastgezinnen, helpt dat bij de integratie? Dat was een van de vragen over een project van het COA om statushouders, die nog in een AZC verblijven, de kans te geven om tijdelijk te gaan logeren bij familie, vrienden of een gastgezin. Dit is mogelijk totdat een woning in de toegewezen gemeente beschikbaar is. Het Verwey-Jonker Instituut heeft onderzoek gedaan naar deze ‘COA logeerregeling’. En wat blijkt: “We concluderen dat de logeerregeling bijdraagt aan een snellere start voor statushouders met het opbouwen van een nieuw leven in Nederland. Hierdoor gaat minder kostbare tijd verloren.”

De statushouders die hebben meegedaan aan het project waren vooral jong, hoger opgeleid, Engelssprekend en hadden voorafgaand aan het logeren al een duidelijk beeld van de manieren waarop zij in Nederland een leven willen opbouwen. Uit het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt: “Zij gebruiken de logeerregeling om sneller het AZC te kunnen verlaten om aan hun doelen te kunnen gaan werken. Maar ook statushouders die gaan logeren bij familie of vrienden profiteren van de logeerregeling, niet in de laatste plaats omdat zij gebruik kunnen maken van de ervaringskennis met integratie van hun gastgezinnen, die vaak ook nog maar kort in Nederland zijn.”

Uit het onderzoek komen ook nog enkele verbeterpunten. Zo valt er te lezen: “De bekendheid van de logeerregeling - zowel bij AZC medewerkers als bij statushouders - kan sterk worden vergroot, waardoor meer statushouders kunnen logeren. Daarnaast blijkt uit ons onderzoek dat de kostendelersnorm (die bepaalt dat als men een woning deelt met meer volwassenen, de bijstandsuitkering daarop wordt aangepast) gezinnen weerhoudt van het optreden als gastgezin. Ook is er winst te behalen door het flexibeler invullen van de wekelijkse meldplicht bij het COA, zodat deze de op participatie gerichte activiteiten van logés niet in de weg staat.”

Meedoen met dit project? Deze regeling is alleen toegankelijk voor vergunninghouders die een Burgerservicenummer (BSN) hebben en staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente van het logeeradres. Er moet een vergunninghoudergesprek plaats hebben gevonden en de vergunningshouders wachten op een woning in de gemeente. Ze mogen geen intensieve medische behandelingen krijgen. En de leerplicht van de schoolgaande kinderen mag niet in het gedrang komen.

 

Voor meer informatie over de logeerregeling, ga naar de site van het COA: https://www.coa.nl/nl/asielopvang/huisvesting-vergunninghouders/logeerregeling

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op: https://www.verwey-jonker.nl/nieuws/logeren-sleutel-integratie