Omdat Palestina geen erkend land is in Nederland, worden Palestijns-Syriërs statushouders die hier als vluchtelingen zijn aangekomen als staatloze statushouders gezien.

Een groot voordeel

Er zijn natuurlijk een hoop nadelen als je een staatloze statushouder bent. Zo is het dan bijvoorbeeld moeilijk om een telefoonabonnement te krijgen. Maar er is ook één enorm groot voordeel: als staatloze statushouder mag je na 3 jaar verblijf in Nederland de Nederlandse nationaliteit aanvragen. De meeste statushouders moeten tenminste 5 jaar wachten voordat ze dat kunnen doen.

De alinea in kwestie

Veel Palestijnse Syriërs in Nederland hebben Syrische partners of echtgenoten. En in de naturalisatie wet staat: “U bent getrouwd met of geregistreerd partner van een Nederlander. Na 3 jaar huwelijk of geregistreerd partnerschap én onafgebroken samenwoning kunt u een verzoek indienen. Deze 3 jaar mag eventueel in het buitenland zijn doorgebracht. Tijdens de hele procedure moet u samenwonen.”

Door deze alinea denken veel mensen dat zij nu ook de Nederlandse nationaliteit mogen aanvragen, omdat zijn/haar man/vrouw al genaturaliseerd is.

Verwarring op social media

Veel mensen zweren op social media dat ze dat hebben gedaan. Dat leidt tot veel verwarring onder Syrische statushouders, omdat bij de meesten die het geprobeerd hebben hun aanvraag geweigerd wordt door de gemeente. Mensen op social media zouden zeggen: “Ja, gemeente medewerkers kennen de wet niet goed. Je moet ruzie met hen maken en zeggen dat ze de IND moeten bellen. Dan krijg je een positief antwoord.”

Het officiële antwoord van de IND

Net in Nederland heeft de IND om een officieel antwoord van de IND over deze situatie gevraagd. De IND zegt: “Als je getrouwd bent met een Nederlander zou je (na drie jaar onafgebroken verblijf in Nederland met een geldige verblijfsvergunning) in aanmerking kunnen komen voor Nederlanderschap door naturalisatie, mits je ook aan alle andere voorwaarden voldoet.”

Goed nieuws toch? Nee, niet zo snel! Het antwoord gaat door: “Het ligt aan de soort verblijfsvergunning of je een aanvraag om naturalisatie kan indienen met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Als je een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd hebt, dan kan je daarmee geen aanvraag voor naturalisatie indienen. Dan zal je eerst een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd moeten aanvragen. Als je een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd hebt met een niet-tijdelijk verblijfsdoel zoals bv. verblijf bij echtgenote, dan kan je met die verblijfsvergunning wel een aanvraag om naturalisatie indienen.”

De conclusie

Het mag dus niet en je moet wel degelijk de vijf-jaar periode afwachten.