Veel instanties in Nederland zetten zich in voor vluchtelingen. Er zijn organisaties die begeleiding bieden tijdens de asielprocedure, of die helpen bij het zoeken naar een baan. Op deze pagina vind je een overzicht van alle diensten en op welke website je ze kan vinden.

Met deze organisaties krijg je te maken als je pas net in Nederland bent:

COA

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers: vanaf het moment dat ze aankomen in Nederland totdat ze een verblijfsvergunning hebben, of totdat zij Nederland moeten verlaten.

 

IND

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is een onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het IND beoordeelt alle aanvragen van mensen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. 

Vluchtelingenwerk

VluchtelingenWerk Nederland zet zich in om het leven van vluchtelingen en asielzoekers te verbeteren. Zij bieden bijvoorbeeld begeleiding tijdens de asielprocedure, bij inburgering en gezinshereniging. Ook organiseren zij verschillende projecten voor kinderen en voeren zij campagne voor meer aandacht voor vluchtelingen. Op hun website vind je belangrijke informatie in veel verschillende talen. 

DT&V

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) voert het terugkeerbeleid uit. Mensen die geen recht hebben op verblijf in Nederland zijn zelf verantwoordelijk voor hun vertrek. De DT&V ondersteunt hen daarbij.

IOM

Voor mensen die erover denken om Nederland te verlaten en terug te gaan naar hun land van herkomst, biedt het IOM hulp. IOM’s vrijwillige terugkeerondersteuning is kosteloos en beschikbaar voor alle migranten in Nederland, onafhankelijk van hun legale status.

 

Deze organisaties kunnen je helpen met integreren en het opbouwen van een leven in Nederland:

DUO

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voert diverse taken uit met betrekking tot de inburgering in Nederland. Op deze website van DUO vind je alle informatie over de inburgeringscursus, de examens, de financiering en de mogelijkheden voor ontheffing.

 

NT2 TaalMenu

Deze website is gemaakt door NT2-docenten en is helemaal gratis. De site is bedoeld voor iedereen die graag Nederlands wil leren of met inburgeren aan de slag wil. Op de site vind je oefeningen voor alle niveaus, van A1 tot B2.

 

UAF

Wil je in Nederland studeren of werken? Wil je hierbij advies, begeleiding en (financiële) steun? Het UAF is een stichting die zich inzet voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals, en voor hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Zij adviseren, informeren, motiveren en verbinden de student of professional en iedereen die bij zijn of haar loopbaan betrokken is, zoals onderwijsinstellingen, (lokale) overheden en werkgevers. 
 

 

 

Het Begint Met Taal

Wil je Nederlands oefenen? Dat kan bij Stichting Het Begint Met Taal! Zij hebben taalcoaches die graag Nederlands met je oefenen. Op de site vind je een organisatie bij jou in de buurt. Zo wordt jouw Nederlands steeds beter én leer je meer over Nederland. Wekelijks gaan zo’n 16.069 taalvrijwilligers en 31.991 anderstaligen met elkaar in gesprek. Ze ontmoeten elkaar, oefenen alledaagse gesprekken en leren zo elkaars wereld kennen. Stichting Het Begint Met Taal biedt 1-op-1 taalcoaching, taalcoaching in groepen, taalcafés, en Taal & Toekomst: een taalcoachprogramma dat jonge nieuwkomers helpt om hun kansen op een baan, stage of opleiding willen vergroten.

NewBees

NewBees bereidt nieuwkomers voor op een baan. Ze matchen nieuwkomers met traineeships bij lokale ondernemers en organisaties. Op hun online platform worden nieuwkomers en organisaties met elkaar in contact gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

New Dutch Connections

New Dutch Connection (NDC) helpt nieuwkomers bij hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Nieuwkomers worden gekoppeld aan een coach en een maatje die beiden ondersteuning bieden. Er worden wekelijks in verschillende steden trainingen gegeven. Ook organiseren ze trainingen, workshops en excursies naar bedrijven. 

Humanitas Taalmaatjes

Wil jij je Nederlands verbeteren? Humanitas koppelt nieuwkomers aan vrijwilligers, zogenoemde taalmaatjes. Je taalmaatje trekt ongeveer een jaar met je op. Jullie zien elkaar één keer per week 1 of 2 uur. Jullie oefenen dan gesprekken in het Nederlands terwijl jullie lezen, televisie kijken, koffie of thee drinken, wandelen, et cetera.

Belastingdienst

De Belastingdienst is een overheidsorgaan dat de heffing en inning van belasting, douanerechten en accijns voor de Nederlandse staat verzorgt. Bij de Belastingdienst kan je verschillende toeslagen aanvragen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag.