De boeren zorgden afgelopen weken een aantal keer voor flinke files. Ze blokkeerden op- en afritten en snelwegen en reden langzaam met hun trekkers. Ze waren op weg naar hun protestacties, eerst in De Bilt en later in Den Haag. De boeren protesteerden omdat ze het niet eens zijn met hoe zij worden gedupeerd door nieuwe beleidsplannen om de stikstofcrisis op te lossen. En na boeren willen binnenkort ook bouwers, baggeraars en grondverzetters naar Den Haag voor een grote demonstratie tegen de plannen. Maar wat houdt dit stikstofbeleid eigenlijk in?

Stikstof is een schadelijke stof voor het milieu. Het veroorzaakt verdroging en verzuring van de bodem daardoor de biodiversiteit in natuurgebieden afneemt. Sinds 2015 hanteerde de overheid een stikstofbeleid, Programma Aanpak Stikstof (PAS). Hiermee zou de stikstof uitstoot beperkt worden om schade te beperken. Zo werden, door middel van PAS, vergunningen verstrekt voor bouwprojecten. Zoals de aanleg van snelwegen, woningbouw en ook aan uitbreiding van boerderijen. Maar in mei van dit jaar werd er een felle streep door PAS gezet door de Raad van State en het Europese Hof. De PAS voldeed namelijk niet aan de Europese regelgeving. Er werd nog steeds te veel stikstof uitgestoten, en daarom werd PAS ingetrokken.

106 miljoen kilo stikstof

De boeren hebben ook vergunningen nodig omdat de landbouwsector veel stikstof uitstoot. Dat komt voornamelijk door het vee, zoals koeien en varkens. In 2017 was de totale uitstoot van de landbouwsector 106 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De veeteelt was verantwoordelijk voor 94 miljoen kilo hiervan. In vergelijking met andere sectoren is dit heel veel. Zo stootte het verkeer 44,76 miljoen kilo uit, en de industrie in Nederland 16,9 miljoen kilo.

Het is nu de taak aan de overheid om een nieuw beleid te maken omtrent de stikstof, dit zal strenger worden dan de vorige afspraken. Hoeveel stikstof er nu wordt uitgestoten, hoeveel in natuurgebieden terecht komt wordt onderzocht en berekend door het RIVM. De overheid past hun beleid dan aan op deze cijfers. De boeren zijn het nu juist niet eens met deze berekeningen en het beleid dat daaruit voortkomt, daarom zijn ze massaal de straat op gegaan.

Onvrede met berekeningen

Een van de standpunten van de boeren is dat de berekeningen, die door het RIVM zijn gemaakt, niet kloppen. Zo zeggen zij dat de meetpunten op de verkeerde plekken staan, waardoor dit een verkeerd beeld geeft van de werkelijke hoeveelheid stikstof. Ook zijn ze van mening dat de rekenmethodes niet correct zijn. “Het beleid moet gebaseerd zijn op wetenschappelijke feiten. Niet op aannames en emotie,” is te lezen op de site van Agractie.

Daarbij hebben de boeren ook het gevoel dat zij in hun eentje de stikstofcrisis moeten oplossen. Dat zij onevenredig veel moeten verminderen in hun stikstof uitstoot, ten opzichte van andere vervuilende sectoren. Terwijl de stikstofcrisis, volgens hen, iedereen aangaat, en dus iedere sector actie zou moeten ondernemen. Dat lijkt dus ook binnenkort te gaan gebeuren als mensen uit de bouwsector gaan demonstreren. Ondertussen zit politiek Den Haag in zijn maag met het stikstofprobleem. En een oplossing is nog niet in zicht.