Bijna drie jaar geleden publiceerde de Volkskrant een uitgebreid artikel over de integratie van vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië. Zij kwamen in de jaren negentig naar Nederland. Het artikel was gebaseerd op onderzoeken waaruit bleek dat de eerste jaren voor deze groep vluchtelingen slecht waren. "De werkloosheid was hoog en jongeren uit het voormalige Joegoslavië waren opvallend aanwezig in criminaliteitsstatistieken”.

Somer Al Abdallah: redacteur bij Net in Nederland

Somer Al Abdallah: redacteur bij Net in Nederland

Maar volgens de cijfers van het CBS is de situatie sinds 2007 verbeterd. Hoogleraar Sociologie aan de Universiteit van Rotterdam Godfried Engbersen: “Deze groep mensen heeft stilzwijgend een plaats verworven in de Nederlandse samenleving.” Omdat hun arbeidsparticipatie en onderwijsniveau hoog is. Ruim 40 procent heeft een universitaire of hbo-opleiding gevolgd. Dat is zelfs iets meer dan het landelijk gemiddelde. Het artikel vergelijkt de situatie van ex-Joegoslaven en die van Syriërs in Nederland. En de conclusie is dat ook Syriërs een grote kans hebben om te slagen in hun nieuwe samenleving.

Ondanks enkele verschillen tussen Joegoslaven en Syriërs, zijn ze in veel opzichten vergelijkbaar. De omstandigheden en redenen die de Syriërs ertoe hebben gebracht hier te komen zijn vergelijkbaar met die van de ex-Joegoslaven. En niet te vergelijken met de redenen van bijvoorbeeld Marokkanen en Turken die hier in de jaren zestig kwamen. De Syriërs kwamen niet als immigranten op zoek naar werk, maar als vluchteling. Ze hebben niet vrijwillig gekozen om hun land te verlaten. Alle schepen werden achter hen verbrand. En ze ontdekten dat ze een nieuw leven in asiellanden moesten opbouwen. Bovendien dragen ze de tragedie van de oorlog mee. Een groot deel van de Syriërs begon echter snel hun leven op te bouwen in hun nieuwe thuisland. Het leren van de taal was de eerste steen. En werken was de tweede steen. Velen van hen proberen een goede plek in de samenleving te vinden.

De situatie van vluchtelingen in het algemeen, inclusief de Syriërs, is nog niet rooskleurig. Van de Syriërs vond slechts 10,5% betaald werk. Sommigen konden niet wennen aan de manier van leven en aan de andere taal, de gewoonten, en aan de snelheid van het leven hier. En dit wordt bevestigd door dezelfde hoogleraar in een ander artikel, toen hij zei dat het Syrische integratieproces tot nu toe slecht verloopt. Maar hij zei ook: “Het zou natuurlijk onrealistisch zijn om te verwachten dat deze nog maar recent gevluchte Syriërs vloeiend Nederlands spreken en financieel onafhankelijk zijn.”

Het is voorbarig om het succes of falen van de integratie van de Syriërs nu al te beoordelen. De weg van de integratie is niet gemakkelijk om te belopen en kent veel obstakels. Succes of falen is niet beperkt tot een bepaalde groep en we kunnen niet generaliseren. Dit betekent dat de Syriërs ook in staat zijn om succes te bereiken, net zoals de Joegoslaven. Tenminste voor een groot deel van hen.