Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het verwachte rapport over de veiligheidssituatie in Syrië gepubliceerd. Het thematische ambtsbericht bevat meer dan 100 pagina’s en beschrijft de veiligheid en humanitaire situatie in Syrië.

Het thematisch ambtsbericht is verdeeld in vier hoofdstukken. Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de veiligheidssituatie in het hele land en de gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens de voorbereiding van het rapport van mei 2018 tot mei 2019. In dit hoofdstuk worden ook mensenrechtenschendingen en de gevolgen van het conflict voor de humanitaire situatie beschreven. Hoofdstuk 2 gaat in op de situatie in de Koerdische regio in het noordoosten van Syrië. In hoofdstuk 3 worden dienstplicht en andere militaire aspecten die verband houden met het gewapende conflict in Syrië behandeld. En hoofdstuk 4 gaat over de situatie aangaande binnenlandse ontheemden en terugkeer van Syriërs vanuit het buitenland of vanuit een situatie van ontheemding.

Het recente ambtsbericht is belangrijk voor het asielbeleid van Nederland. Op basis hiervan bepaalt staatssecretaris Broekers-Knol of Syrische vluchtelingen teruggestuurd zouden kunnen worden. Het rapport laat duidelijk zien dat de terugkeer van vluchtelingen naar Syrië niet veilig is, als ze hebben samengewerkt met de oppositie. "Politieke opposanten kunnen het slachtoffer worden van verdwijningen, willekeurige arrestaties en detentie, martelingen en andere mensenrechtenschendingen", schrijven de opstellers van het rapport. Ook lopen mannen en jonge jongens het risico dat ze het leger in moeten. Dat geldt voor alle regio's in Syrië.

Enkele maanden geleden zei de fractievoorzitter van Forum voor Democratie (FvD) Thierry Baudet, dat het aantal Syriërs dat vijf jaar in Nederland is, elke week toeneemt. Na 5 jaar hebben zij het recht heeft om een ​​permanente verblijfsvergunning aan te vragen, terwijl Syrië volgens hem veiliger wordt. Hij heeft dan ook een debat in de Tweede Kamer aangevraagd “om te kijken op welke wijze we de status van Syriërs kunnen aanpassen, zodat deze Syriërs terug kunnen naar het land waar ze vandaan komen." En  vooral “dus niet een permanente verblijfsvergunning krijgen”. Zijn verzoek kreeg een meerderheid van de stemmen, maar zij gaven er de voorkeur aan om het debat uit te stellen tot na het rapport van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Nog geen duidelijkheid

In een reactie aan Net in Nederland laat regeringspartij VVD weten: “Inmiddels is duidelijk dat het ambtsbericht nog niet met een toelichting van het kabinet aan de kamer is gestuurd. De staatssecretaris moet nu duiden voor wie en in welk gebied van Syrië het veilig genoeg is om terug te gaan. Dat wachten wij af. In algemene zin geldt dat de VVD verwacht dat het verblijfsrecht van iedereen voor wie het veilig is om terug te keren naar het land van herkomst, wordt ingetrokken en dat deze mensen worden uitgezet. De Dienst Terugkeer en Vertrek moet dat uitvoeren. Wij hebben eerder verzocht om een ambtsbericht dat niet per land aangeeft of het veilig is, maar specifiek per regio en per groep binnen de bevolking. Het kan immers zo zijn dat delen van Syrië veilig zijn, of voor bepaalde groepen veilig.”

Net in Nederland heeft ook de partijen GroenLinks en D66 gevraagd, maar heeft nog geen reactie ontvangen.