Vanmiddag werd in Den Haag bekend dat in een debat met Tweede Kamer het voorstel van de VVD om het oppikken van migranten op zee oppikken strafbaar te maken, na felle kritiek van de coalitiepartijen flink is afgezwakt.

De regeringspartij VVD heeft eerder in de Tweede Kamer voorgesteld dat het redden van vluchtelingen en migranten op zee bestraft moet kunnen worden omdat ze de mensensmokkel faciliteren. In de Tweede Kamer was er een meerderheid die het voorstel van de VVD gesteund heeft.

De liberalen wilden dat de bemanningsleden die onder Nederlandse vlag varen en de mensen uit gammele bootjes oppikken, zoals Sea-Watch, een celstraf van maximaal vier jaar of een geldboete van maximaal 83.000 euro opgelegd kunnen krijgen.

Schemerzone

De VVD vindt dat deze organisaties in een schemerzone werken. Zij varen onder het mom van  reddingswerk, maar in feite “vormen ze in de praktijk de laatste schakel in een keten van mensensmokkelaars die tot ver in Afrika reikt”. Aldus VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden.

De uitspraak kreeg steun van een Kamermeerderheid van PVV, CDA, Forum en SGP, terwijl andere partijen zoals GroenLinks en coalitiepartij ChristenUnie het reddingswerk van deze organisaties wel steunen.

Lege symboolpolitiek

Het Kamerlid van coalitiepartij D66 Maarten Groothuizen noemt het plan van VVD “Lege symboolpolitiek”. In plaats van dit plan “moeten we ons inzetten voor een duurzame EU-oplossing: bestrijden van smokkelaars; mensenlevens redden; snelle ontscheping en echte vluchtelingen solidair verdelen over EU.”

meer onnodige doden

VluchtelingenWerk Nederland is verdrietig over het VVD-plan en vind het “een triest nieuw dieptepunt in een lange reeks voorstellen en maatregelen”. De organisatie vraagt zich af “hoeveel mensen er nog moeten verdrinken voordat sommige politici beseffen dat wie met de rug tegen de muur staat, geen andere keuze rest dan zijn of haar lot in hun handen te leggen.”

Volgens Amnesty International leiden dit soort ideeën “tot meer onnodige doden op de Middellandse Zee. De mensen op de vlucht hebben het recht op onze hulp en mogen niet het slachtoffer worden van Europa’s onvermogen of onwil om tot een rechtvaardig en werkbaar asiel- en migratiebeleid te komen.” Zegt Eduard Nazarski, directeur van de organisatie.

Niet open voor mensen

Historicus Hans van der Horst is van mening dat “de grootste en rijkste statenbond ter wereld niet in staat is de vluchtelingencrisis rond zijn grenzen in goede banen te leiden.” In een artikel op de site Joop.nl van BNNVARA schreef hij dat deze statenbond “zich wel open stelt voor grondstoffen uit die gebieden maar niet voor de mensen. Hij exporteert op zeer grote schaal wapens naar die oorlogsgebieden.” 

Carola Rackete

Volgens experts is het voorstel van VVD een soort van proefballon. Deze proefballon heeft de VVD gebruikt na de berechting van de Duitse kapitein van de Sea-Watch 3, Carola Rackete. Zij bracht de onder Nederlandse vlag varende boot met 42 illegale vluchtelingen aan boord de haven van Lampedusa in. Dit deed zij ondanks een verbod van de Italiaanse autoriteiten. Rackete is inmiddels vrij. De Italiaanse rechter oordeelde dat zij de wet niet heeft overtreden, maar haar plicht heeft gedaan door levens te beschermen.

Nu wil de VVD een ‘onderzoek’ naar de ‘mogelijkheid’ om reddingsoperaties zoals die van de Seawatch-3 strafbaar te maken. In de tussentijd loopt “het ballonnetje van de VVD gelukkig leeg’’, aldus Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie.