De afgelopen maanden blijft in Libanon de campagne tegen Syrische vluchtelingen escaleren. Voor deze campagne wordt iedere militaire ontwikkeling in de conflictgebieden in Syrië gebruikt. En ook elke politieke ontwikkeling in Libanon. Het land is doordrenkt van hardnekkige politieke crises en sektarische verdeeldheid. En om de aandacht daar van af te leiden, wordt er gewezen naar de Syriërs.

In de campagne wordt er herhaaldelijk gezegd dat “Syriërs nu de helft vormen van de Libanese bevolking” en dat “het aantal werkende Syrische vluchtelingen gelijk is aan het aantal Libanese werklozen”.  En dat draagt allemaal bij aan het voeden van de haat tegen Syrische vluchtelingen in de Libanese samenleving en aan het verergeren van hun ernstige humanitaire en economische situatie.

Uit gepubliceerde cijfers van internationale en Libanese mensenrechten- en humanitaire organisaties blijkt dat er 930.000 Syrische vluchtelingen staan geregistreerd bij UNHCR. Er wordt geschat dat er ongeveer 250.000 vluchtelingen die niet bij de UNHCR geregistreerd zijn in Libanon. 70 procent van hen zijn vrouwen en kinderen. En 89 procent zegt dat ze naar Syrië willen terugkeren wanner het veilig en mogelijk is. Dat zijn veel lagere cijfers dan wat er in de campagne wordt beweerd.

“Huisvernielingen en deportaties zijn manieren om de druk op Syrische vluchtelingen om naar hun land terug te keren te vergroten. Waaronder ook massale arrestaties, belemmeringen voor vluchtelingeneducatie, toegang tot legaal verblijf en werkvergunningen”

Bill Frelick van Human Rights Watch

In juli dwong het Libanese leger de vluchtelingen om hun betonnen huizen in het Libanese dorp Arsal te slopen en te vervangen door minder beschermende materialen. De Libanese regering is bang dat deze vluchtelingen zich permanent in het land vestigen.

En meer dan eens werden vluchtelingen om verschillende redenen naar Syrië gedeporteerd. Dat is in strijd met internationale overeenkomsten die Libanon verplichten geen vluchtelingen te deporteren die in hun eigen land kunnen worden gaan vervolgd of gemarteld.

“Huisvernielingen en deportaties zijn manieren om de druk op Syrische vluchtelingen om naar hun land terug te keren te vergroten. Waaronder ook massale arrestaties, belemmeringen voor vluchtelingeneducatie, toegang tot legaal verblijf en werkvergunningen”, volgens Bill Frelick  van Human Rights Watch.

In een verklaring riep Frelick de Libanese autoriteiten op om “in principe het beginsel van non-refoulement te respecteren”. En dat “dat Syrische vluchtelingen niet tot een potentieel gevaar worden teruggebracht. Dus er mag geen druk worden gecreëerd waardoor vluchtelingen gedwongen worden om terug te keren naar onveilige of onwaardige omstandigheden.”

“Libanon is niet in staat Syrische vluchtelingen te verdrijven, en het Syrische regime wil hen echt niet.”

Diana Moukalled, Libanese journalist

De Libanese journaliste Diana Moukalled ziet dat Libanon zich in een moeilijke situatie bevindt. In een gesprek met Net In Nederland zegt Moukalled: “Syrische vluchtelingen zijn naar een land en een samenleving gekomen waarin er voldoende oorzaken zijn voor interne crisis.” Maar volgens haar gaat de tweestrijd in Libanon nu over hoe het probleem moet worden aangepakt. “De christelijke partij ‘Vrije Patriottische Beweging’ is een bondgenoot van Hezbollah en het Syrische regime. Zij doen mee aan intimiderende campagne. Dit in tegenstelling tot Hezbollah, bij hen blijft het kwaadaardig stil over de hele zaak. Hezbollah gebruikt deze partij en is de echte begunstigde van dit alles.”

Volgens Moukalled wordt de campagne heftiger op twee vlakken: “Lokaal, gekoppeld aan christelijke demografische angst. En regionaal, gekoppeld aan de overwinning van de as van Iran en Rusland in Syrië en de regio.” En ze voegt eraan toe: “Het Syrische regime is de winnaar van deze campagne tegen Syrische vluchtelingen in Libanon.”

Aan de andere kant is Moukalled van mening dat “elke partij het dossier van Syrische vluchtelingen vooral gebruikt voor interne of regionale winst”. Moukalled ziet in de praktijk geen enkel resultaat van de campagne tegen de vluchtelingen. “Libanon is niet in staat Syrische vluchtelingen te verdrijven, en het Syrische regime wil hen echt niet.”