Een verhaal zegt dat een Afrikaans meisje op de rand van een oude vissersboot in het midden van de zee zat. De boot beweegt met de golfbeweging, op en neer, op en neer. Hij is vol met mensen van verschillende nationaliteiten. In het midden van hun reis stort de motor van de boot in en kan niet worden gerepareerd. Er is alleen de zee onder hen en de hemel boven hen. Ze hebben een telefoon die ze proberen te verbinden met hulpverleningsboten. En ze wachten totdat God hen een wonder stuurt dat hen zal redden. Na een hele dag wachten zonder dat er iemand komt en na herhaalde pogingen contact op te nemen met de Italiaanse kustwacht, worden de bewoners van de boot stil.

Het Afrikaanse meisje zit alleen op een plaats op de rand van de boot. Ze is helemaal stil en kijkt naar het water. Een paar seconden later wordt iedereen verrast door het geluid van een lichaam dat tegen het water botst. Ze beseffen dat het meisje heeft besloten om een ​​einde te maken aan haar wanhoop. Maar een jongeman springt haar achterna om haar te redden van de verdrinking. Ik heb dat niet met eigen ogen gezien, maar een van mijn vrienden die op dezelfde boot was, heeft dit verhaal met mij gedeeld.

Mijn vriend voltooide zijn verhaal en zei dat de wanhoop zich had verspreid onder de passagiers van de boot totdat een helikopter kort boven hen vloog en wegging nadat ze gretig zwaaiden. Een half uur later naderde een groot schip, dat tot het Italiaanse leger behoorde, om hen te redden. “Toen ze ons redden”, zei hij, “was ik uitgeput door de intensiteit van vermoeidheid en dorst. Ik vond ze op engelen lijken die misschien door God naar ons waren gestuurd. En misschien omdat sommigen van hen witte jassen droegen.” Voordat de boot leeg werd, ontdekten redders een lichaam van een jonge man die stierf aan verstikking als gevolg van overbevolking in de boot. De dood van deze jongeman is misschien niet van belang voor de media, en dergelijk nieuws schudt misschien niet de gevoelens van velen.

In tegenstelling tot de grote waardering die deze engelen verdienen, proberen sommige politici in Europa hun vleugels af te snijden. Deze politici rechtvaardigen dit door de vermoeidheid van hun landen tegen het toenemende aantal aankomsten over zee. Sommigen van hen beschuldigen deze immigranten en vluchtelingen van het riskeren van hun leven op de boten om naar Europa te komen omdat ze hebzuchtig in het Europese paradijs willen zijn. Maar iedereen moet zich realiseren dat niemand deze dodelijke weg kiest en zijn kinderen in een boot stopt, tenzij hij of zij de zee veiliger vindt dan zijn of haar thuisland.

Wat vluchtelingen en immigranten doen, is dat ze hun lijden in hun land vervangen door lijden in combinatie met hoop op een beter leven in Europa. Die mensen zullen blijven proberen over te steken naar de andere kant van de zee, en tientallen of misschien wel honderden van hen zullen verdrinken, maar dat zal anderen niet ontmoedigen om het ook te proberen.

Voor de oorlogen en de tragedies zagen we de zee met haar blauwe kleur en haar turquoise golven op het strand als een metgezel van dichters en liefhebbers. Mensen zouden naar de zee vluchten om vrede en troost te vinden. De mooiste Arabische liedjes zijn gecomponeerd voor haar, haar golven en haar strand. Maar onze dichters vergaten dat de zee andere taken heeft in tijden van oorlogen en veldslagen. Ze voert mensen naar een veilige kust, weg van het lawaai van vechten. De zee kan ook het graf zijn van velen die haar probeerden over te steken. De zee is een begraafplaats zonder grafstenen. Maar alle wegen leiden naar de zee en alle hoop is daarmee verbonden. Ze is het reusachtige monster dat staat als een barrière tussen licht en duisternis en tussen de ellendelingen en de gelukkigen.

Er is een gezegde van de dichter Gibran Khalil Gibran: “Het is geweldig om iemand die iets vraagt te geven ​​wat hij nodig hebt, maar het is mooier om iemand die niets vraagt te geven wat je weet wat hij nodig heeft.” En dit is wat de "Middellandse Zee engelen" doen. Zoals Carola Rackete. Deze Duitse scheepskapitein redde veertig immigranten die zeventien dagen op zee hadden doorgebracht. En dat heeft opschudding in Europa veroorzaakt. Carola, die als kind in Zuid-Amerika leefde, realiseert zich vanuit haar eigen ervaring hoeveel voordeel ze als een Duitser en een Europeaan geniet. Dit is wat haar motiveert om te bieden wat zij kan bieden aan degenen die deze zegeningen worden ontzegd.

Na de val van de Sovjet-Unie en de Berlijnse Muur in 1989 zijn er steeds meer Europese landen samengekomen in een unie die waarde hecht aan het afzweren van geweld, het beëindigen van oorlogen, het vestigen van democratie, de rechtsstaat en gelijkheid. Ze wilden ook hun Europese waarden verspreiden onder de rest van de wereld. Carola en degenen die op haar lijken, blijven proberen voor deze waarden altijd stralend te zijn, in een tijd waarin sommigen proberen de zon van het mooie gezicht van Europa te verdrijven.