Wat kunnen moslims doen tegen Pegida?

, Column door: Somer Al Abdallah

Op zaterdag werd de voorman van Pegida-Nederland, Edwin Wagensveld, door boze jongeren belaagd. Dat gebeurde toen een flyeractie van Pegida bij de Al-Fourqaanmoskee in Eindhoven uit de hand liep. Ondanks deze aanval blijft Wagensveld vol vertrouwen, en is hij vastbesloten om bij de moskee te demonstreren. Tegen Omroep Brabant zei hij: “Wij blijven proberen, ook al moet ik er kruipend komen.”

Als je de acties van Pegida analyseert, vallen er twee zaken op. Ten eerste voert de anti-islambeweging activiteiten uit die de gevoelens van veel moslims  provoceren. Wagensveld werd bijvoorbeeld gevraagd waarom hij met zijn groep voor een moskee gaat staan om varkensvlees te barbecueën. Zijn antwoord was dat hij wil aantonen hoe (in)tolerant moslims zijn. Ten tweede valt op dat leden van Pegida veel waarde hechten aan hun grondwettelijke recht om hun vrijheid van demonstratie en vrijheid van meningsuiting uit te oefenen. De grondwet schenkt namelijk iedereen het recht om ieder idee, ideologie of religie te bekritiseren.

Bewegingen zoals Pegida kennen hun weg in het juridische systeem goed, en weten hoe zij gebruik kunnen maken van hun grondwettelijke rechten, zonder wetten te overtreden. Soms wordt er wel eens een foute inschatting gemaakt, bijvoorbeeld toen Lutz Bachman, oprichter van Pegida in Duitsland, verscheen op een foto die leek op Hitler. Wat ze ook goed weten, is dat onderwerpen zoals haat tegen Joden en homoseksuelen een impact hebben op Europese samenleving. Om deze reden wordt door de beweging vaak herhaald dat alle moslims een hekel hebben aan joden en homoseksuelen en dat moslims tegen vrouwenrechten zijn.

Aan de andere kant waren de reacties van veel moslims soms gewelddadig, en naast andere redenen, waaronder de slechte integratie van sommigen, hebben veel van de Nederlanders meer naar deze rechtse bewegingen geluisterd. Het gebruik van geweld door moslims om hun religie te verdedigen, is altijd contraproductief geweest. Toen Wilders voor zijn film Fitna met de dood werd bedreigd, werd hij voor veel Nederlanders gezien als een slachtoffer en een verdediger van Nederlandse waarden. Hierdoor verdiende hij veel stemmen. De moord van Theo van Gogh door Mohammed B. verhoogde ook de publieke negatieve opvatting over alle moslims. De terroristische aanslag in Utrecht had gevolgen voor de resultaten van de provinciale verkiezingen, waardoor FvD de grootste partij van het land werd. En dat is wat Pegida misschien wil: hoe heftiger de reactie op haar activiteiten door tegenhangers, hoe meer aanhangers ze aantrekt. In de recente gewelddadige reactie tegen Wagensveld was dit het enige dat hij wilde uitlokken.

Hoewel de provocatie van de gevoelens van anderen onaanvaardbaar is voor de meeste Nederlanders, is dit volgens de wet niet verboden. Het onderscheid tussen vrijheid van meningsuiting en provocatie of aanzetten tot haat is echter onduidelijk, en de twee worden soms verward, zoals gebeurde toen Wilders opriep tot uitzetting van Marokkanen uit Nederland. Pegida en Wilders beroepen zich op hun recht om vrijheid van meningsuiting uit te oefenen. Dit werd meer dan eens bevestigd door premier Rutte, hoewel hij het niet eens was met provocerende teksten over moslims die Wilders sprak.

Het negeren van deze provocaties zal ook geen oplossing zijn. Daarom is dit artikel een uitnodiging om na te denken over de juiste oplossing, en niet om mensen als Geert Wilders en Edwin Wagensveld te geven wat ze willen. Het is een uitnodiging ook om naar soortgelijke gebeurtenissen te kijken die zich eerder hebben voorgedaan en om af te vragen of de manieren om ze te confronteren juist waren. Een oplossing kan zijn om positief te reageren op wat er gebeurt, of om dezelfde hulpmiddelen te gebruiken die worden gebruikt door anti-immigranten en moslimpartijen. Stanford University deed een onderzoek naar de invloed van de Egyptische speler Mohamed Salah in Liverpool F.C. De resultaten van deze studie toonden een daling van 19% in haatmisdaden in de provincie Merseyside (de thuisbasis van Liverpool F.C.), en een daling  van anti-islamistische tweets door Liverpool F.C. fans van 7,3% tot 3,8%. Dit kwam door het gedrag van Mohammed Salah in het stadion en zijn respectabele reacties op de racistische slogans waaraan hij werd onderworpen omdat hij moslim is door  supporters van concurrerende teams. En natuurlijk kwam dat ook door zijn voetbalvaardigheden. Ook zijn er veel mensen en partijen in Nederland die tegen PVV, FvD en Pegida zijn en deze verdienen misschien veel aandacht.