Statushouders van wie hun tijdelijke verblijfsvergunning verloopt en die in afwachting zijn van hun verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, moeten zich geen zorgen maken over hun arbeidsovereenkomst. Ze kunnen een W-document bij de IND aanvragen.

Wanneer hun asielvergunning na vijf jaar afloopt en er verlenging is aangevraagd bij de IND, zitten statushouders in een beslistermijn van zes maanden bij de IND.  Vervolgens wordt hun arbeidscontract vaak door werkgevers beëindigd. Werkgevers vrezen een boete van de inspectie te krijgen door de geldende identificatieplicht.

Maar dit is volgens VluchtelingenWerk “onnodig en ingrijpend”. De statushouder kan een zogenaamd W-document aanvragen. Dit moet dan vier tot acht weken voordat de huidige verblijfsvergunning verloopt bij de IND aangevraagd worden.

“De werkgever kan in de personeelsadministratie een kopie van het verlopen verblijfspasje bewaren en een kopie op van de ontvangstbevestiging van de IND dat een nieuwe verblijfsvergunning is aangevraagd. Ook een kopie van het W-document is raadzaam.” Zo adviseert VluchtelingenWerk in een nieuwe document over de zaak.

Volgens VluchtelingenWerk is dit  “voldoende voor de identificatieplicht”. In het geval dat het W-document te laat wordt aangevraagd, “mag de inspectiedienst geen boete opleggen, wanneer de werkgever zich voldoende heeft ingespannen om zoveel mogelijk zekerheid te krijgen over de identiteit van de werknemer en illegale tewerkstelling te voorkomen.”

De verwachting is dat veel statushouders en werkgevers volgend jaar tegen dit probleem aan zullen lopen. Komend jaar is het vijf jaar geleden dat een groot aantal statushouders hun verblijfsvergunning kreeg. Ze hebben hun inburgeringsexamens afgerond en zijn begonnen met het betreden van de Nederlandse arbeidsmarkt. En ze zullen hun verblijfsvergunning moeten verlengen.

Om de verwachte problemen voor werkende statushouders te beperken vormt VluchtelingenWerk “een actieve lobby” richting het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vooral gezien de plannen van het ministerie om de verblijfsvergunning in te korten van vijf naar drie jaar.