Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw Nederlandse zorgverzekering. U kunt misschien zorgtoeslag krijgen. Of u zorgtoeslag krijgt en hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen.

Weet wat je moet doen

Om zorgtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U hebt een Nederlandse zorgverzekering
  • Uw inkomen ligt onder de (gezamenlijke) inkomensgrens
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
  • Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog

Zorgtoeslag met een verblijfsvergunning

Hebt u van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een verblijfsvergunning gekregen? Dan hebt u recht op toeslag zolang deze verblijfsvergunning geldig is.

Is uw verblijfsvergunning verlopen? Dan houdt u alleen recht op toeslag als u op tijd verlenging hebt aangevraagd. Ook moest u de toeslag al krijgen toen uw verblijfsvergunning nog geldig was.

Vergeet niet uw toeslag stop te zetten als u er geen recht meer op hebt. Anders moet u de toeslag die u te veel gekregen hebt terugbetalen.

Tot wanneer kan ik mijn toeslag aanvragen?

Uw zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget kunt u nog aanvragen tot 1 september in het volgende jaar. U kunt bijvoorbeeld nog zorgtoeslag over 2019 aanvragen tot 1 september 2020. U hebt dus de tijd. Maar als u langer wacht, krijgt u ook later uitbetaald. De deadline voor de aanvraag voor de zorgtoeslag van 2018 is 1 september 2019.

Toeslag aanvragen - hoe doe ik dat?

Zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij Belastingdienst/Toeslagen. Kindgebonden budget hoeft u niet aan te vragen als u al een andere toeslag hebt. U krijgt dan vanzelf bericht.

Een toeslag vraagt u aan met Mijn toeslagen. Hiervoor hebt u een DigiD nodig. U hoeft een toeslag maar 1 keer aan te vragen. Als u aan de voorwaarden blijft voldoen, krijgt u de toeslag het volgende jaar vanzelf.

Inkomen

Om recht te hebben op zorgtoeslag mag uw toetsingsinkomen niet te hoog zijn. Als u een toeslagpartner hebt, tellen beide inkomens mee.

Lees in de tabel hieronder wat de inkomensgrenzen per jaar zijn.

 

Maximaal inkomen

zonder toeslagpartner

Maximaal inkomen

van toeslagpartners samen

2019

€ 29.562

€ 37.885

2018

€ 28.720

€ 35.996

2017

€ 27.857

€ 35.116

2016

€ 27.012

€ 33.765

2015

€ 26.316

€ 32.655

Hoeveel vermogen mag ik hebben voor zorgtoeslag?

Kijk bij uw situatie om te zien hoeveel vermogen u maximaal mag hebben.

Jaar

Maximaal vermogen 
zonder toeslagpartner

Maximaal vermogen 
samen met toeslagpartner

2019

€ 114.776

€ 145.136

2018

€ 113.415

€ 143.415

2017

€ 107.752

€ 132.752

2016

€ 106.941

€ 131.378