Allerzielen is een christelijke feestdag waarop alle mensen worden herdacht die in het afgelopen jaar zijn overleden. Sinds tien jaar wordt er in de week van Allerzielen ook speciaal stilgestaan bij de vluchtelingen die aan de grenzen van Europa om het leven zijn gekomen.

Op zondag 1 november zal van 15:00 tot 16:00 in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam de jaarlijkse herdenking voor omgekomen vluchtelingen plaatsvinden. Er zal worden gebeden en gezongen en er worden namen voorgelezen van migranten die het afgelopen jaar tijdens hun tocht zijn overleden. Na de herdenking worden in stilte bloemblaadjes over het water van de Amstel uitgestrooid.

“Aan de grenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’s af."

“Aan de grenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Deze mensen sterven vaak in stilte, en blijven naamloos. In 2020 telde de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) 704 officieel geregistreerde doden in het Middellandse Zeegebied. Maar veel mensen sterven buiten het zicht van internationale organisaties en achter elk cijfer schuilt een mens van vlees en bloed, een persoon met een eigen verhaal. Aan hen denken wij, en hun namen worden genoemd zodat zij niet vergeten worden.”

De herdenking zal dit jaar een andere vorm krijgen dan de voorgaande jaren, maar de reden om stil te staan bij de slachtoffers blijft onveranderd: “Het is bijzonder triest te moeten constateren dat we als Europese samenleving nog altijd geen menswaardig antwoord weten te geven op het verlangen van de vele migranten naar veiligheid en rechtvaardigheid. Door steeds strengere grenscontroles nemen migranten steeds meer risico’s en komen velen onderweg om. We denken in het bijzonder aan de schrijnende situatie op Lesbos waar duizenden mensen verstoken van basisbehoeften op straat in leven proberen te blijven.”

Vanwege de coronapandemie kan er maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn, maar er zal een livestream zijn, die door iedereen bekeken kan worden. Op deze manier kan de herdenking dit jaar live worden gevolgd via de facebookpagina’s van de Protestantse Diaconie Amsterdam, Sant’Egidio Nederland en de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland.

Meer informatie

Voor meer informatie, kijk hier.