Op dinsdag 3 november gaan de Amerikanen naar de stembus om hun nieuwe president voor de komende vier jaar te kiezen. De programma's en verklaringen van Amerikaanse presidentskandidaten worden vaak op de voet gevolgd door de politici en de samenlevingen in het Midden-Oosten. Vooral omdat het een idee geeft van hoe de winnende kandidaat zal omgaan met verschillende kwesties in de regio, gezien het feit dat het Midden-Oosten van strategisch, economisch en geopolitiek belang is voor de Verenigde Staten. Wat zouden de resultaten van deze verkiezingen van invloed zijn op het Midden-Oosten? Wat zou er gebeuren als Trump wordt herkozen? Wat zal er veranderen als Biden president wordt? Wat zijn de implicaties van de verkiezingsresultaten voor de toekomst van de betrekkingen tussen de VS en Iran, Syrië, Palestina, Irak en de Golfstaten?

Midden-Oosten en de Amerikaanse verkiezingen

“Zodra de ambtstermijn van de Amerikaanse president bijna ten einde loopt en de verkiezingen in Washington in aantocht zijn, zullen de grote vragen opnieuw worden gesteld in de politieke gemeenschap en op het niveau van de publieke opinie in de landen van het Midden-Oosten”, aldus de Palestijns Syrische journalist Khaled Osman. In dit kader ziet Iran expert Fouad Atiya het belang van de Amerikaanse verkiezingen door de ogen van het Midden-Oosten landen, met name Iran als een bepalende factor voor de economische en politieke situatie van het land.

Palestina, Israël en het Witte Huis

Volgens Khaled heeft Trump een radicale verandering aangebracht met betrekking tot enkele grote kwesties in het Midden-Oosten, met name de Palestijnse kwestie. “Trump verplaatste onder andere de ambassade van Washington naar Jeruzalem, ondanks de gevoeligheid van deze stap en de inconsistentie ervan met het Oslo-akkoord.” Osman is ook van mening dat Trump en zijn politieke team erin slaagden om aantal overeenkomsten te sluiten tussen Israël en aantal Arabische landen. “Hij deed zijn best om Arabische betrekkingen met Israël te normaliseren.”

Vanuit Israëlisch oogpunt betekent het behoud van de regering van president Trump de voortzetting van het proces van normalisering van de betrekkingen met de Arabische landen. “Dankzij Trump bereikte de Israëli's wat ze hebben gehoopt sinds de oprichting van hun staat in 1948”, aldus Khaled.

Iran en de Amerikaanse verkiezingen

Volgens Atiya hangt de Iraanse economische en politieke situatie af van het volgende beleid van het Witte Huis. Hij wil liever Trump dan Biden. “Wat mij betreft, als een Arabische Iraanse activiteit die tegen de regime van Teheran strijdt, is Trump de beste optie, zonder enige twijfel.” De VS stelt namelijk de zwaarste sancties tegen Iran in uit de geschiedenis. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, noemt een lijst van twaalf eisen waaraan Iran zou moeten voldoen als het die sancties wil ontlopen. “Als Iran die eisen in overweging zal nemen, zal het een kans bieden aan de seculaire oppositie en kan het leiden tot democratisering in de toekomst.”

Volgens Atiya verschilt Bidens beleid ten opzichte van Iran niet veel van het beleid van Obama. “Zo wil Biden terugkeren naar het nucleaire akkoord. Als gevolg hiervan blijft Iran wel een belangrijke sponsor voor terrorisme, en zal het verschillende manieren vinden om zijn invloedsfeer in het Midden-Oosten uit te breiden en zullen de spanningen in het Midden-Oosten verder oplopen.”

Syrië en de hoop van de Amerikaanse verkiezingen

De Palestijnse Syrische Khaled denkt dat in Syrië er veel mensen hopen dat Trump aan de macht zal blijven. Omdat de regering van de huidige president meer dan eens de wens heeft geuit om een stap te zetten richting het regime in Damascus. Wat het Syrische regime echter betreft, zij hopen dat de Democratische kandidaat de president Trump zal verslaan bij de verkiezingen. Assad gelooft dat de nieuwe regering de Amerikaanse sancties tegen Syrië zal opheffen.

Irak en Golfstaten

Kamal Al-Rubaie, een Iraakse onderzoeker, is van mening dat de huidige Amerikaanse president Trump  de Iraakse demonstranten steunt om de macht van de milities te verminderen. Hoewel dat een thema is dat mensen verdeelt, en een vertrouwenscrisis waar de Iraakse samenleving mee worstelt, hopen de meeste demonstranten een vrij Irak te kunnen opbouwen.

Terwijl veel andere landen ook invloed willen uitoefenen in het Midden-Oosten, is Iran de voornaamste speler in dit conflict. Iran oefent grote invloed uit op Syrië, libanon, Irak en Jemen. Het vormt ook een bedreiging van de veiligheid en stabiliteit in de Golfstaten. Iran opent onder andere de aanval op Saudi Arabië met de behulp van Iraakse milities en Houthi-rebellen in Jemen, denkt Al-Rubaie. Maar de huidige president Trump speelde een belangrijke rol om de Iraanse invloed in een groot deel van het Midden-Oosten te beperken. “Zo doodden de VS de Iraanse generaal Soleimani en de Iraakse militieleider Abu Mahdi Al-Muhandis bij een raketaanval in Bagdad”, vertelt hij. Volgens hem zijn dat allemaal redenen waarom veel mensen in het Midden-Oosten liever Trump willen als president van de VS.

Wie wordt de Amerikaanse president? En zal er iets gaan veranderen in het Amerikaanse beleid ten aanzien van het Midden-Oosten? Volgende week woensdag weten we meer….