Komen er in 2022 nieuwe omroepen? En zo ja, zal een van die omroepen programma’s gaan maken speciaal voor moslims? Als het aan Ibrahim Azamouri ligt wel. Hij is de oprichter en directeur van omroep M24. “In Nederland zijn er ongeveer 1 miljoen Nederlandse moslims. Er gaat nauwelijks een dag voorbij zonder dat er nieuws over hen is. Maar er zijn bijna geen programma’s over het dagelijks leven van Nederlandse moslims en Nederlanders van niet-Nederlandse afkomst. En dat is wel nodig. Zo kan iedereen in Nederland de kans krijgen om meer te weten te komen over het leven van deze mensen, die deel uitmaken van de Nederlandse maatschappij.”

Alle nieuwe omroepen hebben nog tot eind van het jaar om 50.000 leden te halen. Zoveel leden zijn er nodig om een aanvraag in te dienen om programma’s te mogen uitzenden op de Nederlandse televisie. Er zijn meerdere nieuwe omroepen die graag willen gaan uitzenden en hard op zoek zijn naar leden. Omroep Zwart en de omroep Ongehoord Nederland hebben dit aantal al bereikt. Vaak zijn de nieuwe omroepen opgericht door mensen die vinden dat hun stem onvoldoende wordt gehoord in Hilversum. Uiteindelijk beslist het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap welke omroepen daadwerkelijk mogen gaan uitzenden. Als er nieuwe omroepen komen, mogen ze op 1 januari 2022 voor het eerst uitzenden. Net in Nederland sprak met Ibrahim Azamouri, oprichter van M24 over deze omroep speciaal voor moslims.

Inhoud

Het doel van de nieuwe omroep is om de Nederlandse samenleving alle aspecten van het leven van Nederlandse moslims in het bijzonder en Nederlanders van niet-Nederlandse afkomst in het algemeen te laten zien. Ibrahim Azamouri: "We hebben geen enkele band met of krijgen steun van een politieke partij. Daarom hebben we geen politieke agenda. Er zijn geen grenzen of taboes, alles ligt op tafel voor discussie." M24 wil programma’s maken over het dagelijks leven. Over cultuur, kunst, politiek, amusement en sport.

Het team van M24

Het team bestaat uit verschillende leeftijden, geslachten, religies en oriëntaties. In het team zitten moslims, christenen en joden.  Ibrahim Azamouri "Er is een grote diversiteit in het werkteam. Lody van De Kamp is bijvoorbeeld een Joodse rabbijn. We rekenen veel op de diversiteit van het team om een ​​gevarieerde en evenwichtige inhoud te bieden en dus het vermogen om aan alle smaken te voldoen en alle aspecten van het openbare leven aan te pakken."

50.000 leden

De omroep moet voor 1 januari 50.000 leden hebben. Ibrahim: "Het eerste doel is om vijftigduizend leden te bereiken. Elk lid kan zich abonneren door 7,5 euro per jaar te betalen." Als dit aantal wordt bereikt, kunnen we de procedures afronden en goedkeuring krijgen van de overheid en dan zal de omroep begin 2022 worden gelanceerd. Ongeveer 6 maanden geleden zijn de campagnes begonnen, maar vanwege de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, hebben we dit nog niet kunnen bereiken. Dit is een moeilijke tijd. Zelfs als we het vereiste aantal leden niet kunnen bereiken, zullen we het na vijf jaar opnieuw proberen."


Of het omroep M24 gaat lukken om voor 1 januari 50.000 leden te hebben, weten we binnen een paar weken. Het is dus nog even spannend, want welke nieuwe omroep gaat het halen?