Om een baan te vinden in Nederland heb je vaak een opleiding nodig. Er zijn opleidingen in drie niveaus: MBO, HBO en WO. Het MBO staat voor Middelbaar Beroeps Onderwijs, het HBO voor Hoger Beroeps Onderwijs en het WO voor Wetenschappelijk Onderwijs.


Om een van deze opleidingen te kunnen volgen hebben Nederlanders een middelbare schooldiploma voor nodig: een MAVO-, HAVO- of VWO-diploma. Het kan zijn dat je in je geboorteland een diploma hebt gehaald dat vergelijkbaar is met het Nederlandse middelbare schooldiploma. Je wordt hiermee niet zomaar toegelaten tot een opleiding op een MBO, HBO of WO. Het is verstandig om contact op te nemen met de opleiding die je zou willen volgen. Zij kunnen jou vertellen of jouw buitenlandse diploma voldoende is om de opleiding te kunnen volgen. 

Wat heb je daarvoor nodig?

Als eerste heb je als vluchteling een verblijfsvergunning nodig om een opleiding te kunnen volgen. Asielzoekers hebben een verklaring van de IND nodig, waarin staat dat zij rechtmatig in Nederland verblijven voordat zij aan een opleiding kunnen beginnen.

Daarnaast zijn er per schoolinstelling toelatingseisen waar je als student aan moet voldoen. Deze eisen verschillen per opleiding.  Bij sommige opleidingen wordt er bijvoorbeeld verwacht dat nieuwkomers goed Nederlands spreken. Een opleiding kan om een NT2-diploma vragen tijdens de toelating. Dit geldt niet voor alle opleidingen en daarom is het handig om dit van te voren uit te zoeken bij de opleiding die je leuk lijkt.

Studiefinanciering

Wanneer je onder de dertig bent en een verblijfsvergunning type I hebt, kan je ook recht hebben op studiefinanciering. Op deze website kan je checken of je met jouw verblijfsvergunning recht hebt op studiefinanciering: https://duo.nl/particulier/verblijfsvergunning-type-1.jsp/ .

Alle Nederlandse studenten die aan een voltijd opleiding beginnen hebben recht op studiefinanciering. Voltijd betekent dat je de hele week naar school gaat. Je kunt een opleiding ook in deeltijd doen. Dat betekent dat je bijvoorbeeld de helft van de week werkt en de rest van de week naar school gaat. Wanneer je een opleiding in deeltijd doet heb je geen recht op studiefinanciering.

Op dit moment bestaat de studiefinanciering bij het HBO en WO uit een lening. Dit moet binnen 35 jaar na het behalen van het diploma terugbetaald worden. Afhankelijk van jouw situatie kan je naast deze lening ook recht hebben op een aanvullende beurs. Er wordt dan gekeken of je ouders genoeg geld verdienen om jouw financieel te kunnen steunen bij een opleiding. Als dat niet zo is kan je een aanvullende beurs aanvragen. De aanvullende beurs is een gift.  

Bij het MBO hebben studenten op dit moment recht op een basisbeurs. Dit bedrag hoeft dus niet terugbetaald te worden. Daarnaast krijgt iedere student, MBO, HBO en WO, een studentenreisproduct waarmee je in het weekend of doordeweeks gratis kunt reizen met het openbaar vervoer. De kosten die worden gemaakt met het studentenreisproduct worden wel bij elkaar opgeteld, maar als je je opleiding hebt gehaald hoef je dit bedrag niet terug te betalen. Op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) staat alle informatie over studiefinanciering:

https://duo.nl/particulier/studiefinanciering/waar-bestaat-het-uit.jsp