Niet iedereen die huurt kan huurtoeslag krijgen. Om in aanmerking te komen, mag u niet te veel verdienen. Ook mag de huur niet te hoog, maar ook niet al te laag zijn.

Bekijk hieronder de belangrijkste voorwaarden:

  • U woont in Nederland.
  • U en de andere bewoners staan bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
  • U, uw toeslagpartner en medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U en de verhuurder hebben een huurcontract getekend.
  • U betaalt de huur en kunt dit aantonen met bankafschriften.

Uw inkomen mag niet te hoog zijn

Vanaf 1 januari 2020 zijn er geen inkomensgrenzen meer. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden.

Uw huur mag niet te hoog zijn

Uw huur mag in 2020 niet hoger zijn dan € 737,14.

Zijn alle bewoners jonger dan 23 jaar? Dan mag de huur niet hoger zijn dan € 432,51, behalve als u al een kind hebt dat bij u woont. Dan mag de huur toch € 737,14 zijn.

U huurt een zelfstandige woonruimte

Een zelfstandige woonruimte heeft in ieder geval een eigen toegangsdeur die op slot kan, keuken en wc.

Maar niet voor álle zelfstandige woningen kunt u huurtoeslag krijgen. Voor een woonboot of recreatiewoning kunt u bijvoorbeeld geen huurtoeslag krijgen. Ook al zijn het zelfstandige woonruimten. En voor sommige onzelfstandige woningen kunt u juist wél weer huurtoeslag krijgen. Lees op de site van de Belastingdienst meer bij het kopje Voor welke woningen kan ik huurtoeslag krijgen?

Uw vermogen mag niet te hoog zijn

U mag ook niet te veel vermogen hebben, zoals spaargeld. Iedere bewoner mag op 1 januari 2020 maximaal € 30.846 hebben. Partners mogen samen op 1 januari 2020 maximaal € 61.692 hebben.

Hebt u een thuiswonend kind, dat jonger is dan 18 jaar, met vermogen? Dat bedrag telt dan mee bij uw vermogen.

Zoveel huurders, zoveel situaties

Bent u nog geen 18? Hebt u AOW? Woont er iemand met een handicap in huis? Twijfelt u of u servicekosten moet meerekenen? Of zit u in een bijzondere situatie? Ga dan naar https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/huurtoeslag